« Prev 1 John 1 Next »

Chapter 1

1 Što bijaše od poèetka, što smo èuli, što smo vidjeli oèima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše o Rijeèi, Životu - 2da, Život se oèitova, i vidjeli smo i svjedoèimo, i navješæujemo vam Život vjeèni, koji bijaše kod Oca i oèitova se nama - 3što smo vidjeli i èuli, navješæujemo i vama da i vi imate zajedništvo s nama. A naše je zajedništvo s Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Kristom. 4I to vam pišemo da radost naša bude potpuna. 5A ovo je navještaj koji smo èuli od njega i navješæujemo vama: Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve! 6Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne èinimo istine. 7Ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa, Sina njegova, èisti nas od svakoga grijeha. 8Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama. 9Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit æe nam grijehe i oèistiti nas od svake nepravde. 10Reknemo li da nismo zgriješili, pravimo ga lašcem i rijeèi njegove nema u nama.

« Prev 1 John 1 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |