« Prev 1 Corinthians 7 Next »

Chapter 7

1 Sada o onome što ste mi pisali. Dobro je èovjeku ne dotaæi ženu. 2Ipak, zbog bludnosti, neka svaki ima svoju ženu i svaka neka ima svoga muža. 3Muž neka vrši dužnost prema ženi, a tako i žena prema mužu. 4Žena nije gospodar svoga tijela, nego muž, a tako ni muž nije gospodar svoga tijela, nego žena. 5Ne uskraæujte se jedno drugome, osim po dogovoru, povremeno, da se posvetite molitvi pa se opet združite da vas Sotona ne bi napastovao zbog vaše neizdržljivosti. 6Ali to velim kao dopuštenje, ne kao zapovijed. 7A htio bih da svi ljudi budu kao i ja; ali svatko ima svoj dar od Boga, ovaj ovako, onaj onako. 8Neoženjenima pak i udovicama velim: dobro im je ako ostanu kao i ja. 9Ako li se ne mogu uzdržati, neka se žene, udaju. Jer bolje je ženiti se negoli izgarati. 10A oženjenima zapovijedam, ne ja, nego Gospodin: žena neka se od muža ne rastavlja - 11ako se ipak rastavi, neka ostane neudana ili neka se s mužem pomiri - i muž neka ne otpušta žene. 12Ostalima pak velim - ja, ne Gospodin: ima li koji brat ženu nevjernicu i ona privoli stanovati s njime, neka je ne otpušta. 13I žena koja ima muža nevjernika te on privoli stanovati s njome, neka ne otpušta muža. 14Ta muž nevjernik posveæen je ženom i žena nevjernica posveæena je bratom. Inaèe bi djeca vaša bila neèista, a ovako - sveta su. 15Ako li se nevjernik hoæe rastaviti, neka se rastavi; brat ili sestra u takvim prilikama nisu vezani: ta na mir nas je pozvao Bog. 16Jer što znaš, ženo, hoæeš li spasiti muža? Ili što znaš, mužu, hoæeš li spasiti ženu? 17U drugome svatko neka živi kako mu je Gospodin dodijelio, kako ga je Bog pozvao. Tako odreðujem po svim crkvama. 18Je li tko pozvan kao obrezan, neka ne prepravlja obrezanja. Ako je pozvan kao neobrezan, neka se ne obrezuje. 19Obrezanje nije ništa i neobrezanje nije ništa, nego - držanje Božjih zapovijedi. 20Svatko neka ostane u onom zvanju u koje je pozvan. 21Jesi li pozvan kao rob? Ne brini! Nego, ako i možeš postati slobodan, radije se okoristi. 22Jer tko je u Gospodinu pozvan kao rob, slobodnjak je Gospodnji. Tako i tko je pozvan kao slobodnjak, rob je Kristov. 23Otkupninom ste kupljeni: ne budite robovi ljudima. 24Svatko u èemu je pozvan, braæo, u tome neka i ostane pred Bogom. 25O djevicama nemam zapovijedi, nego dajem savjet kao èovjek po milosrðu Gospodnjem vrijedan povjerenja. 26Smatram dakle: dobro je to zbog sadašnje nevolje, dobro je èovjeku tako biti. 27Jesi li vezan za ženu? Ne traži rastave. Jesi li slobodan od žene? Ne traži žene. 28Ali ako se i oženiš, nisi sagriješio; i djevica ako se uda, nije sagriješila. Ali takvi æe imati tjelesnu nevolju, a ja bih vas rado poštedio. 29Ovo hoæu reæi, braæo: Vrijeme je kratko. Odsele i koji imaju žene, neka budu kao da ih nemaju; 30i koji plaèu, kao da ne plaèu; i koji se vesele, kao da se ne vesele; i koji kupuju, kao da ne posjeduju; 31i koji uživaju ovaj svijet, kao da ga ne uživaju, jer - prolazi oblièje ovoga svijeta. 32A rado bih da budete bezbrižni. Neoženjen se brine za Gospodnje, kako da ugodi Gospodinu. 33A oženjen se brine za svjetovno, kako da ugodi ženi, 34pa je razdijeljen. I žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom; a udana se brine za svjetovno, kako da ugodi mužu. 35Ovo pak govorim vama na korist, ne da vam postavim zamku, nego da primjerno i nesmetano budete privrženi Gospodinu. 36Misli li tko da je neprilièan prema svojoj djevici kad je preživotan i s njome mora biti, neka èini što je nakanio, ne griješi: neka se uzmu. 37Tko je pak nepokolebljivo stalan u srcu te nema potrebe, a u vlasti mu je volja pa to odluèi u svom srcu - èuvati svoju djevicu - dobro èini. 38Tako, tko se oženi svojom djevicom, dobro èini, a tko se ne oženi, bolje èini. 39Žena je vezana dokle živi muž njezin. Umre li muž, slobodna je: neka se uda za koga hoæe, samo u Gospodinu. 40Bit æe ipak blaženija ostane li onako, po mojem savjetu. A mislim da i ja imam Duha Božjega.

« Prev 1 Corinthians 7 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |