« Prev 1 Corinthians 6 Next »

Chapter 6

1 Tko bi se od vas u sporu s drugim usudio parnièiti se pred nepravednima, a ne pred svetima? 2Ili zar ne znate da æe sveti suditi svijet? Pa ako æete vi suditi svijet, zar niste vrijedni suditi sitnice? 3Ne znate li da æemo suditi anðele, kamo li ne ono svagdanje? 4A vi, kad imate sporove o svagdanjem, sucima postavljate one do kojih Crkva ništa ne drži! 5Vama na sramotu govorim. Tako? Zar nema meðu vama ni jednoga mudra koji bi mogao rasuditi meðu braæom? 6Nego brat se s bratom parnièi, i to pred nevjernicima? 7Zapravo, veæ vam je to nedostatak što se parnièite meðu sobom. Zašto radije ne trpite nepravdu? Zašto se radije ne pustite oplijeniti? 8Nego vi èinite nepravdu i plijenite, i to braæu. 9Ili zar ne znate da nepravednici neæe baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici, 10ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovaèi, ni razbojnici neæe baštiniti kraljevstva Božjega. 11To evo, bijahu neki od vas, ali oprali ste se, ali posvetili ste se, ali opravdali ste se u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu Boga našega. 12"Sve mi je dopušteno!" Ali - sve ne koristi. "Sve mi je dopušteno!" Ali - neæu da mnome išta vlada. 13"Jela trbuhu, a trbuh jelima; Bog æe i jedno i drugo uništiti." Ali ne tijelo bludnosti, nego Gospodinu, i Gospodin tijelu! 14Ta Bog koji je Gospodina uskrisio i nas æe uskrisiti snagom njegovom. 15Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? Hoæu li dakle uzeti udove Kristove i uèiniti ih udovima bludnièinim? Nipošto! 16Ili zar ne znate: tko uz bludnicu prione, jedno je tijelo? Jer veli se: Bit æe njih dvoje jedno tijelo. 17A tko prione uz Gospodina, jedan je duh. 18Bježite od bludnosti! Svaki grijeh koji uèini èovjek, izvan tijela je, a bludnik griješi protiv svojega tijela. 19Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji. 20Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem!

« Prev 1 Corinthians 6 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |