« Prev 1 Corinthians 5 Next »

Chapter 5

1 Opæenito se èuje o bludnosti meðu vama, i to takvoj bludnosti kakve nema ni meðu poganima: da netko ima oèevu ženu. 2I vi mi se uznijeli, mjesto da žalujete pa da se iskorijeni iz vaše sredine onaj koji takvo djelo poèini. 3A ja, i nenazoèan tijelom, ali nazoèan duhom, veæ sam presudio kao nazoèan onoga koji je takvo što poèinio. 4Pošto se u ime Gospodina našega Isusa Krista okupite vi i moj duh, snagom Gospodina našega Isusa, 5neka se takav preda Sotoni na propast tijela da bi se spasio duh u Dan Gospodina Isusa. 6Ne valja vam hvastanje! Zar ne znate da malo kvasca sve tijesto ukvasa? 7Oèistite stari kvasac da budete novo tijesto, kao što i jeste beskvasni jer veæ je žrtvovana Pasha naša, Krist. 8Zato svetkujmo, ne sa starim kvascem ni s kvascem zloæe i pakosti, nego s beskvasnim kruhovima èistoæe i istine. 9Napisah vam u poslanici da se ne miješate s bludnicima - 10ne opæenito s bludnicima ovoga svijeta, ili lakomcima, ili razbojnicima, ili idolopoklonicima jer biste inaèe morali iz svijeta iziæi. 11Napisah vam zapravo da se ne miješate s nazovibratom koji bi bio bludnik, ili lakomac, ili idolopoklonik, ili pogrðivaè, ili pijanica, ili razbojnik. S takvim ni za stol! 12Što spada na me suditi one vani? Ne sudite li vi one koji su unutra? 13A one vani sudit æe Bog. Iskorijenite opakoga iz svoje sredine.

« Prev 1 Corinthians 5 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |