« Prev Zechariah 6 Next »

Chapter 6

1 I podigoh oèi i vidjeh: gle, èetvera bojna kola izlaze izmeðu dviju gora; a gore bijahu od mjedi. 2U prvim kolima bijahu riði konji; u drugim kolima crni konji; 3u treæim kolima bijeli konji, a u èetvrtim kolima konji šareni. 4Obratih se anðelu koji je govorio sa mnom i upitah ga: "Što je to, gospodaru?" 5Anðeo mi odgovori ovako: "Ti kreæu u èetiri vjetra nebeska pošto su stajali pred Gospodarem sve zemlje. 6Riðani kreæu u zemlju istoènu; vranci u zemlju sjevernu; bijelci kreæu u zemlju zapadnu, a šarci kreæu u zemlju južnu." 7Krepko oni stupaju, nestrpljivi da obiðu zemlju. On im reèe: "Idite, obiðite zemlju!" I oni krenuše obilaziti zemljom. 8On me zovnu i reèe mi: "Vidi, oni koji su krenuli u sjevernu zemlju umirit æe gnjev moj u zemlji sjevernoj." 9I doðe mi rijeè Jahvina: 10"Uzmi prinose od izgnanika - od Heldaja, Tobije i Jedaje - i poði danas i uði u dom Jošije, sina Sefanijina, koji je došao iz Babilona. 11Uzmi srebra i zlata, naèini krunu i stavi na glavu Jošui, sinu Josadakovu, velikom sveæeniku. 12I reci mu: 'Ovako govori Jahve nad Vojskama: Evo èovjeka komu je ime Izdanak; ispod njega æe proklijati i on æe sazdati Svetište Jahvino. 13On æe sazdati Svetište Jahvino i proslaviti se. On æe sjediti i vladati na prijestolju. A do njega æe na prijestolju biti sveæenik. Sklad savršen bit æe meðu njima. 14A kruna neka ostane u Jahvinu Svetištu za spomen Heldaju, Tobiji, Jedaji i Jošiji, sinu Sefanijinu. 15I oni koji su daleko doæi æe i sazdat æe Svetište Jahvino. Znat æete tako da me Jahve nad Vojskama k vama poslao.' To æe se zbiti ako zaista poslušate glas Jahve, Boga svojega."

« Prev Zechariah 6 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |