« Prev Titus 3 Next »

Chapter 3

1 Podsjeæaj ih da se podlažu poglavarstvima, vlastima, da slušaju, da budu spremni na svako dobro djelo, 2nikoga da ne pogrðuju, da budu neratoborni, popustljivi, da oèituju svaku blagost prema svim ljudima. 3Jer i mi nekoæ bijasmo nerazumni, nepokorni, lutalice, robovi raznih požuda i naslada, živjeli smo u zlu i zavisti, odvratni bili, mrzili jedni druge. 4Ali kad se pojavila dobrostivost i èovjekoljublje Spasitelja našega, Boga, 5on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi uèinismo, nego po svojem milosrðu: kupelji novoga roðenja i obnavljanja po Duhu Svetom 6koga bogato izli na nas po Isusu Kristu, Spasitelju našemu, 7da opravdani njegovom milošæu budemo, po nadi, baštinici života vjeènoga. 8Vjerodostojna je ovo rijeè i hoæu da to uporno tvrdiš te da oni koji su povjerovali Bogu uznastoje prednjaèiti dobrim djelima. To je dobro i korisno ljudima. 9A ludih se raspra, i rodoslovlja, i svaða, i sukoba zakonskih kloni: beskorisni su i isprazni. 10S krivovjercem nakon prvoga i drugog upozorenja prekini 11znajuæi da je izopaèen i da griješi: on sam sebe osuðuje. 12Kad pošaljem k tebi Artemu ili Tihika, požuri se k meni u Nikopol jer sam odluèio ondje prezimiti. 13Zenu, pravnika, i Apolona brižljivo opremi da im ništa ne ponestane. 14A i naši neka se uèe prednjaèiti dobrim djelima u životnim potrebama da ne budu neplodni. 15Pozdravljaju te svi koji su sa mnom. Pozdravi one koji nas ljube u vjeri. Milost sa svima vama!

« Prev Titus 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |