« Prev Titus 2 Next »

Chapter 2

1 Ti, naprotiv, govori što se prilièi zdravu nauku: 2starci da budu trijezni, ozbiljni, razumni, zdrave vjere, ljubavi, postojanosti; 3starice isto tako - vladanja kakvo dolikuje svetima: ne klevetnice, ne ropkinje mnogog vina, nego uèiteljice dobra 4da urazumljuju mlaðe neka ljube svoje muževe, djecu, 5neka budu razumne, èiste, kuæevne, dobre, podložne svojim muževima da se rijeè Božja ne bi pogrðivala. 6Mladiæe isto tako potièi da budu razumni. 7U svemu se pokaži uzorom dobrih djela: u pouèavanju - nepokvarljivost, ozbiljnost, 8rijeè zdrava, besprigovorna da se onaj nasuprot postidi nemajuæi o nama reæi ništa zlo. 9Robovi neka se svojim gospodarima u svemu podlažu, ugaðaju im, ne proturjeèe, 10ne pronevjeruju, nego neka im iskazuju svaku dobru vjernost da u svemu budu ures nauku Spasitelja našega, Boga. 11Pojavila se doista milost Božja, spasiteljica svih ljudi; 12odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, 13išèekujuæi blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. 14On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i oèisti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela. 15To govori, zapovijedaj, karaj sa svom vlašæu. Nitko neka te ne prezire.

« Prev Titus 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |