« Prev Sirach 36 Next »

Chapter 36

1 Smiluj nam se, Gospodaru, Bože svega svijeta, i pogledaj na nas i prožmi strahom svojim sve narode! 2Podigni ruku protiv naroda tuðinskih da spoznaju tvoju moæ. 3Kako si se u oèima njihovim pokazao nama svetim, tako se sada u oèima našim pokaži velik prema njima. 4Da poznaju kao što znamo i mi da nema Boga osim tebe, Gospode. 5Obnovi znake i ponovi èudesa, proslavi ruku i desnicu svoju. 6Probudi gnjev i srdžbu izlij, obori protivnika, uništi neprijatelja. 7Požuri vrijeme, sjeti se prisege, i neka se slave tvoja silna djela. 8Neka žestok oganj proždre preživjele i neka propadnu tlaèitelji puka tvojeg. 9Satri glavu poglavarima tuðinskim koji se hvale: "Nikoga nema osim nas." 10Okupi sva plemena Jakovljeva, vrati im baštinu kao na poèetku. 11Smiluj se, Gospode, narodu koji se zove imenom tvojim, Izraelu, kojega si uèinio prvencem svojim. 12Smiluj se svetom gradu svojem, Jeruzalemu, prebivalištu svome. 13Ispuni Sion pjesmom u svoju hvalu i Svetište svoje slavom svojom. 14Podari svjedoèanstvo svojim prvim stvorovima, ispuni proroèanstva objavljena u tvoje ime. 15Nagradi one koji se u te uzdaju, da se proroci tvoji pokažu istiniti. 16Uslišaj, Gospode, molitvu slugu svojih prema blagoslovu Aronovu nad pukom tvojim. 17I da spoznaju svi na zemlji da si ti Gospod, vjeèni Bog. 18Svako jelo želudac prima, ali je jedno slaðe od drugoga. 19Nepce raspoznaje okus divljaèi, tako i razborito srce lažljive rijeèi. 20Prijevarno srce boli zadaje, ali iskusan èovjek zna kako se uzvraæa. 21Žena prima svakog muža, premda je jedna djevojka od druge bolja. 22Ženska ljepota raduje oèi, i to je najjaèa od svih ljudskih želja. 23Ako su dobrota i nježnost na njezinim usnama, muž joj nije kao ostali ljudi. 24Tko ima ženu posjeduje blago: ona mu je pomoæ i stup potporni. 25Gdje nema ograde, pokradu imanje. Tko nema žene tužan je lutalac. 26Tko æe vjerovati razbojniku koji leti od grada do grada? 27Tako i èovjeku koji nema gnijezda, veæ poèiva gdje ga zatekne noæ.

« Prev Sirach 36 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |