« Prev Sirach 32 Next »

Chapter 32

1 Ako su te postavili ravnateljem stola, nemoj se uznositi. Budi meðu njima kao jedan od njih, pobrini se za njih i tada sjedni. 2Kad obaviš sve svoje dužnosti, sjedni da se proveseliš zajedno s njima i primiš vijenac za svoju uglaðenost. 3Govori, starèe, jer ti dolikuje, ali odmjereno, i ne prekidaj glazbu. 4Gdje se sluša pjesma, ne drži besjede i ne budi mudar u nevrijeme. 5Kao peèatnik od dragog kamena na zlatnu uresu, takva je skladna glazba na gozbi. 6Kao zlatom okovan peèatnik sa smaragdom, takav je zvuk pjesme uz odabrano vino. 7Govori, mladiæu, ako ti je potrebno, ali tek pošto te dvaput zamole. 8Govori sažeto i mnogo reci u malo rijeèi: ostavi dojam èovjeka koji zna, ali ne želi govoriti. 9Kad si s odliènicima, ne izjednaèuj se s njima i ne æeretaj mnogo dok drugi zbori. 10Munja prethodi gromu, a ljupkost ide ispred skromna èovjeka. 11Na vrijeme ustani, ne budi posljednji; požuri se kuæi, ne oklijevaj. 12Ondje se zabavljaj i èini što ti na um padne, ali ne griješi govorom bestidnim. 13A za sve Stvoritelja svoga slavi, koji te obasu svojim dobrima. 14Tko se Boga boji prima pouku; oni koji ga traže - naklonost njegovu stjeèu. 15Tko traži Zakon - njime se ispunja, a licemjer se o nj spotièe. 16Koji se boje Gospoda dolaze do pravice, i njihova dobra djela sjaju kao svjetlost. 17Grešnik odbija opomenu i po volji svojoj nalazi ispriku. 18Razborit èovjek ne prezire savjet, a oholi bezbožnik ne poznaje straha. 19Bez promišljanja ne èini ništa, pa se poslije neæeš kajati. 20Ne idi po opasnim putovima, da se ne spotakneš o kamenje. 21Ne vjeruj suviše ravnu putu i èuvaj se svoje vlastite djece. 22U svim djelima svojim èuvaj sebe, jer tko to èini drži se zapovijedi. 23Tko se pouzdava u Zakon pokorava se zapovijedima; i tko se uzda u Gospoda neæe pretrpjeti štete.

« Prev Sirach 32 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |