« Prev Sirach 22 Next »

Chapter 22

1 Lijenèina je slièan uprljanu kamenu: svatko zviždi zbog gnusobe njegove. 2Lijenèina je slièan hrpi balege: tko ga dirne otresa ruku. 3Sramota je ocu loše odgojen sin, a ako je kæi, na štetu mu je. 4Razumna kæi blago je mužu svojem, a besramnica je na tugu svojem roditelju. 5Bestidna kæi sramoti i oca i muža, pa je obojica preziru. 6Neprikladan je prigovor kao gozba na dan žalosti, ali šiba i ukor uvijek su mudrost. 7# 8# 9Tko pouèava luðaka pokušava zalijepiti krhotine i budi spavaèa iz sna dubokog. 10Objašnjavati luðaku isto je kao i bunovnu èovjeku, jer æe na koncu zapitati: "Što je?" 11Za mrtvim plaèi, jer mu se ugasila svjetlost; i za luðakom plaèi, jer mu se ugasio razum. Manje za mrtvim plaèi, jer je poèinuo, a luðakov je život gori od smrti. 12Žalost za mrtvim traje sedam dana, a za luðakom i bezbožnikom sve dane života njihova. 13Ne govori mnogo s bezumnikom i ne druži se s nerazumnikom: èuvaj ga se, da ti ne dosadi i da se ne ukaljaš dodirom njegovim. Kloni ga se, da naðeš mir i da ti ne dojadi ludost njegova. 14Što je teže od olova? I kako se zove ako ne: luðak? 15Lakše je nositi i pijesak i sol i komad željeza nego snositi èovjeka nerazumna. 16Kao što se greda uglavljena u zdanje ne remeti potresom, tako se ni srce utvrðeno zrelim promišljanjem ne plaši u èasu pogibelji. 17Srce uèvršæeno umnim razmišljanjem jest kao ures od žbuke na uglaèanu zidu. 18Kao što kamenèiæi na visoku zidu ne mogu odoljeti vjetru, tako ni srce zaplašeno luðaèkim tlapnjama ne odolijeva nikakvu strahu. 19Tko oko udari suze izazove, a tko srce dirne izaziva osjeæaje. 20Tko se baca kamenom na ptice rastjera ih, a tko prijatelja grdi raskida prijateljstvo. 21Ako trgneš i maè na prijatelja, ne gubi nade jer on se može vratiti. 22I ako otvoriš usta protiv prijatelja, ne boj se jer moguæa je pomirba. Samo u sluèaju pogrde, oholosti, otkrivanja tajne i udaraca iz potaje odbjegne svaki prijatelj. 23Budi vjeran bližnjemu svojem kad je siromašan, tako da mu budeš i u kasnijoj sreæi dionik; ostaj mu vjeran u vrijeme nevolje, da s njime zajedno dijeliš baštinu. 24Prije vatre diže se iz peæi vatra i dim, tako i prije krvoproliæa izbija svaða. 25Ne stidim se uzeti u zaštitu prijatelja i pred njim se ne krijem. 26Ako li me od njega zadesi zlo, svatko koji èuje èuvat æe se od njega. 27Oj, tko æe postaviti stražu ustima mojim i na usne moje peèat razboritosti, da nikad zbog njih u zlo ne zapadnem, da me jezik moj ne uništi?

« Prev Sirach 22 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |