« Prev Sirach 21 Next »

Chapter 21

1 Sine moj, ako si griješio, nemoj više; a za prijašnje grijehe moli oproštenje. 2Bježi od grijeha kao od zmije, jer ako se primakneš, ujest æe te. Kao u lava zubi su njegovi: ljudima život oduzimaju. 3Svako je bezakonje kao dvosjekli maè koji nanosi rane neizljeèive. 4Okrutnost i nasilje pustoše dvorce, a tako se ruše i kuæe oholica. 5Molitva iz usta siromaha ide pravo u uši Božje i presuda æe brzo stiæi. 6Tko mrzi ukor ide stopama grešnièkim, a tko se boji Gospoda obratit æe se u srcu svojem. 7Jezièavac se poznaje nadaleko, ali uman èovjek predviða njegov pad. 8Tko sebi gradi kuæu tuðim blagom, kao da skuplja kamenje za vlastiti grob. 9Zbor je bezakonièki kao hrpa kuèina: završit æe u ognju plamenom. 10Put je grešnièki dobro poploèen, ali se zavšava u ponoru Podzemlja. 11Tko èuva Zakon, gospodar je svojim strastima, i savršenstvo straha Gospodnjeg mudrost je. 12Ne stjeèe pouku tko nije nadaren, ali gdjekad nadarenost umnaža gorèinu èovjekovu. 13Spoznaja mudraèeva prelijeva se kao poplava, a savjet mu je kao vrelo živo. 14Srce je bezumnikovo kao vrè razbijen koji ne drži nikakve spoznaje. 15Kad uman èovjek èuje mudru rijeè, pohvali je i drugu doda; a èuje li je bezumnik, ruga joj se i baca je iza svojih leða. 16Pripovijedanje je bezumnikovo kao teret na putu, a milina je slušati razborita èovjeka. 17Rijeè se razumna èovjeka traži u zboru i o rijeèima se njegovim razmišlja u srcu. 18Kao kuæa u ruševinama, takva je mudrost luðaka, i znanje je nerazumnog kao besmislica. 19Stega je bezumniku kao negve na nogama i kao okovi na njegovoj desnici. 20Luðak se smije punim grlom, a uman se èovjek tiho osmjehne. 21Stega je razumnu èovjeku kao ures zlatni i kao narukvica njegovoj desnici. 22Bezumnikova noga žuri se u kuæu, a iskusan èovjek stidljivo prilazi. 23Bezumnik kroz vrata viri u kuæu, a odgojen èovjek èeka vani. 24Znak je lošeg odgoja prisluškivati na vratima, i razborit se èovjek toga srami. 25Usne brbljavaca ponavljaju tuðe rijeèi, a rijeèi mudrih pomno su odmjerene. 26Luðacima je srce u ustima, a mudracima su usta u srcu. 27Kad bezbožnik proklinje neprijatelja, onda proklinje samog sebe. 28Klevetnik kalja samog sebe i mrzak je u susjedstvu.

« Prev Sirach 21 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |