« Prev Sirach 15 Next »

Chapter 15

1 Tako èini tko se boji Gospoda; i tko se drži zakona steæi æe mudrost. 2Ona mu dolazi u susret kao majka i doèekuje ga kao nevjesta djevica. 3Ona ga hrani kruhom razboritosti i poji ga vodom mudrosti. 4On se oslanja na nju i ne posræe; uzda se u nju i ne sramoti se. 5Ona ga uzvisuje nad bližnjega njegova i sred zbora usta mu otvara. 6On nalazi veselje i vijenac radosti i baštini ime vjeèno. 7Nerazumnici je nikad ne dobivaju niti je grešnici oèima gledaju. 8Ona je daleko od oholice i lažljivcima ne dolazi na um. 9Ne prilièi hvalospjev ustima grešnikovim jer mu ga Gospod nije dao. 10Iz usta mudraèevih nek' odjekuje hvalospjev, i tada sam Gospod njime upravlja. 11Ne reci: "Od Boga je grijeh moj", jer što on mrzi, nikad ne èini. 12I ne reci: "On me zavede", jer njemu grešnici ne trebaju. 13Gospod mrzi svaku gnusobu, a mrzi je i svaki onaj tko se njega boji. 14On je sam u poèetku stvorio èovjeka i prepustio ga slobodnoj volji njegovoj. 15Ako hoæeš, možeš držati zapovijedi, u tvojoj je moæi da budeš vjeran. 16On je preda te stavio vatru i vodu: za èim hoæeš pruži ruku svoju. 17Pred èovjekom je i život i smrt: što on više voli to æe mu se dati. 18Jer velika je mudrost u Gospoda, on je svemoæan i vidi sve. 19Oèi Gospodnje poèivaju na onima koji ga se boje, Gospod zna svako djelo èovjeèje. 20Nije nikad zapovjedio nikomu da bude bezbožnik niti dao dopuštenje za grijeh.

« Prev Sirach 15 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |