« Prev Revelation 8 Next »

Chapter 8

1 Kad Jaganjac otvori sedmi peèat, nasta muk na nebu oko pola sata. 2I vidjeh: sedmorici anðela što stoje pred Bogom dano je sedam trubalja. 3I drugi jedan anðeo pristupi i sa zlatnom kadionicom stane na žrtvenik. I dano mu je mnogo kada da ga s molitvama svih svetih prinese na zlatni žrtvenik pred prijestoljem. 4I vinu se dim kadni s molitvama svetih iz ruke anðelove pred lice Božje. 5Anðeo uze kadionicu, napuni je vatrom sa žrtvenika i prosu na zemlju. I udariše gromovi, i glasovi, i munje, i potres. 6A sedam anðela sa sedam trubalja pripremiše se da zatrube. 7Prvi zatrubi. I nastadoše tuèa i oganj, pomiješani s krvlju, i budu baèeni na zemlju. I treæina zemlje izgorje, i treæina stabala izgorje, i sva zelena trava izgorje. 8Drugi anðeo zatrubi. I nešto kao gora velika, ognjem zapaljena, baèeno bi u more. I treæina se mora pretvori u krv 9te izginu treæina stvorenja što u moru žive i treæina laða propade. 10Treæi anðeo zatrubi. I pade s neba zvijezda velika - gorjela je kao zublja - pade na treæinu rijeka i na izvore voda. 11Zvijezdi je ime Pelin. I treæina se voda pretvori u pelin te mnoštvo ljudi poginu od zagorèenih voda. 12Èetvrti anðeo zatrubi. I bi udarena treæina sunca i treæina mjeseca i treæina zvijezda te pomrèaše za treæinu. I dan izgubi treæinu svoga sjaja, a tako i noæ. 13I vidjeh i zaèuh orla: letio posred neba i vikao iza glasa: "Jao! Jao! Jao pozemljarima od novih glasova trubalja preostale trojice anðela koji æe sad-na zatrubiti!"

« Prev Revelation 8 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |