« Prev Revelation 3 Next »

Chapter 3

1 I anðelu Crkve u Sardu napiši: "Ovo govori Onaj koji ima sedam duhova Božjih i sedam zvijezda: Znam tvoja djela: imaš ime da živiš, a mrtav si. 2Budan budi i utvrdi ostatak koji tek što ne umre. Doista, ne naðoh da su ti djela pred Bogom mojim savršena. 3Spomeni se dakle: kako si primio Rijeè i poslušao, tako je i èuvaj - i obrati se. Ne budeš li dakle budan, doæi æu kao tat, a neæeš znati u koji æu èas doæi na te. 4Ali imaš u Sardu nekolicinu imena što ne okaljaše svojih haljina; oni æe hoditi sa mnom u bjelini jer su dostojni." 5"Tako æe pobjednik biti odjeven u bijele haljine i neæu izbrisati imena njegova iz knjige života i priznat æu ime njegovo pred Ocem svojim i anðelima njegovim." 6"Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama!" 7I anðelu Crkve u Filadelfiji napiši: "Ovo govori Sveti, Istiniti, Onaj koji ima kljuè Davidov i kad otvori, nitko neæe zatvoriti; kad zatvori, nitko neæe otvoriti: 8Znam tvoja djela. Evo, otvorio sam pred tobom vrata kojih nitko zatvoriti ne može. Doista, malena je tvoja snaga, a oèuvao si moju rijeè i nisi zatajio mog imena. 9Evo, dovest æu neke iz sinagoge Sotonine - koji sebe zovu Židovi, a nisu, nego lažu - evo, prisilit æu ih da doðu da ti se do nogu poklone te upoznaju da te ja ljubim. 10Buduæi da si oèuvao moju rijeè o postojanosti, i ja æu oèuvati tebe od èasa kušnje koji ima doæi na sav svijet da se iskušaju svi pozemljari. 11Dolazim ubrzo. Èvrsto drži što imaš da ti nitko ne ugrabi vijenca." 12"Pobjednika æu postaviti stupom u hramu Boga moga i odande on više neæe iziæi i napisat æu na njemu ime Boga svoga i ime grada Boga svoga, novog Jeruzalema koji siðe s neba od Boga mojega, i ime moje novo." 13"Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama!" 14I anðelu Crkve u Laodiceji napiši: "Ovo govori Amen, Svjedok vjerni i istiniti, Poèetak Božjeg stvorenja: 15Znam tvoja djela: nisi ni studen ni vruæ. O da si studen ili vruæ! 16Ali jer si mlak, ni vruæ ni studen, povratit æu te iz usta. 17Govoriš: 'Bogat sam, obogatih se, ništa mi ne treba!' A ne znaš da si nevolja i bijeda, i ubog, i slijep, i gol. 18Savjetujem ti: kupi od mene zlata u vatri žežena da se obogatiš i bijele haljine da se odjeneš da se ne vidi tvoja sramotna golotinja; i pomasti da oèi pomažeš i vidiš. 19Ja korim i odgajam one koje ljubim. Revan budi i obrati se! 20Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, uniæi æu k njemu i veèerati s njim i on sa mnom." 21"Pobjednika æu posjesti sa sobom na prijestolje svoje, kao što i ja, pobijedivši, sjedoh s Ocem svojim na prijestolje njegovo." 22"Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama!"

« Prev Revelation 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |