« Prev Psalm 95 Next »

Chapter 95

1 Doðite, klièimo Jahvi, uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome! 2Pred lice mu stupimo s hvalama, klièimo mu u pjesmama! 3Jer velik je Jahve, Bog naš, Kralj veliki nad svim bogovima. 4U njegovoj su ruci zemaljske dubine, njegovi su vrhunci planina. 5Njegovo je more, on ga je stvorio, i kopno koje naèiniše ruke njegove. 6Doðite, prignimo koljena i padnimo nice, poklonimo se Jahvi koji nas stvori! 7Jer on je Bog naš, a mi narod paše njegove, ovce što on ih èuva. O, da danas glas mu poslušate: 8"Ne budite srca tvrda kao u Meribi, kao u dan Mase u pustinji 9gdje me iskušavahu oèevi vaši premda vidješe djela moja. 10Èetrdeset ljeta jadio me naraštaj onaj, pa rekoh: 'Narod su nestalna srca i ne promièu moje putove.' 11Stog se zakleh u svom gnjevu: 'Nikad neæe uæi u moj pokoj!'"

« Prev Psalm 95 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |