« Prev Psalm 94 Next »

Chapter 94

1 Bože osvetnièe, Jahve, Bože osvetnièe, pokaži se. 2Ustani ti što sudiš zemlju, po zasluzi plati oholima! 3Dokle æe bezbošci, Jahve, dokle æe se bezbošci hvastati? 4Dokle æe brbljati, drsko govoriti, dokle æe se bezakonici hvastati? 5Tlaèe narod tvoj, Jahve, i baštinu tvoju pritišæu; 6kolju udovicu i pridošlicu, sirotama život oduzimlju 7i govore: "Jahve ne vidi! Ne opaža Bog Jakovljev!" 8Shvatite, lude u narodu: bezumni, kad æete se urazumiti? 9Onaj što uho zasadi da ne èuje? Koji stvori oko da ne vidi? 10Onaj što odgaja narode da ne kazni - Onaj što ljude uèi mudrosti? 11Jahve poznaje namisli ljudske: one su isprazne. 12Blago onom koga ti pouèavaš, Jahve, i uèiš Zakonu svojemu: 13da mu mir udijeliš od nesretnih dana, dok se grob kopa zlikovcu. 14Jer neæe Jahve odbaciti naroda svojega i svoje baštine neæe napustiti; 15jer æe se pravo dosuditi pravednosti i za njom æe iæi svi èestiti srcem. 16Tko æe ustati za me protiv zlotvora? Tko æe se zauzeti za me protiv zloèinaca? 17Da mi Jahve ne pomaže, brzo bih sišao u mjesto tišine. 18Èim pomislim: "Noga mi posræe", dobrota me tvoja, o Jahve, podupire. 19Kad se skupe tjeskobe u srcu mome, tvoje mi utjehe dušu vesele. 20Zar je bezbožno sudište u savezu s tobom kad nevolje stvara pod izlikom zakona? 21Nek' samo pritišæu dušu pravednog, nek' osuðuju krv nedužnu: 22Jahve mi je utvrda, Bog - hrid utoèišta moga. 23Platit æe im bezakonje njihovo, njihovom æe ih zloæom istrijebiti, istrijebit æe ih Jahve, Bog naš.

« Prev Psalm 94 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |