« Prev Psalm 86 Next »

Chapter 86

1 Molitva. Davidova. Prigni uho svoje, Jahve, i usliši me jer sam bijedan i ubog. 2Èuvaj dušu moju jer sam posveæen tebi; spasi slugu svoga koji se uzda u te! Ti si moj Bog; 3o Gospode, smiluj mi se jer povazdan vapijem k tebi. 4Razveseli dušu sluge svoga jer k tebi, Jahve, dušu uzdižem. 5Jer ti si, Gospode, dobar i rado praštaš, pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju. 6Slušaj, Jahve, molitvu moju i pazi na glas vapaja mog. 7U dan tjeskobe vapijem k tebi jer æeš me uslišati. 8Nema ti ravna meðu bozima, Gospode, nema djela kakvo je tvoje. 9Svi narodi što ih stvori doæi æe i klanjat' se tebi, o Jahve, i slavit æe ime tvoje. 10Jer ti si velik i èiniš èudesa: ti si jedini Bog. 11Uèi me, Jahve, svojemu putu da hodim vjeran tebi, usmjeri srce moje da se boji imena tvojega! 12Hvalit æu te, Gospode, Bože moj, svim srcem svojim, slavit æu ime tvoje dovijeka, 13jer tvoje ljubavi prema meni ima izobila, istrgao si moju dušu iz dubine Podzemlja. 14O Bože, oholice se digoše na me, mnoštvo silnika život mi vreba i nemaju tebe pred oèima. 15No ti si, Gospode Bože, milosrdan i blag, spor na srdžbu - sama ljubav i vjernost. 16Pogledaj na me i smiluj se meni; daj svome sluzi snage svoje i spasi sina sluškinje svoje! 17Daj mi milostivo znak naklonosti svoje, da vide moji mrzitelji i da se postide, jer si mi ti, o Jahve, pomogao, ti me utješio.

« Prev Psalm 86 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |