« Prev Psalm 85 Next »

Chapter 85

1 Zborovoði. Sinova Korahovih. Psalam. 2Zavolje opet, Jahve, zemlju svoju, na dobro okrenu udes Jakovljev. 3Otpusti krivnju narodu svome, pokri sve grijehe njegove. 4Suspregnu svu ljutinu svoju, odusta od žestine gnjeva svoga. 5Obnovi nas, Bože, Spasitelju naš, i odbaci zlovolju prema nama! 6Zar æeš se dovijeka gnjeviti na nas, prenositi srdžbu svoju od koljena na koljeno? 7Zar nas neæeš opet oživiti da se narod tvoj raduje u tebi? 8Pokaži nam, Jahve, milosrðe svoje i daj nam svoje spasenje. 9Da poslušam što mi to Jahve govori: Jahve obeæava mir narodu svomu, vjernima svojim, onima koji mu se svim srcem vrate. 10Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje, i slava æe njegova živjeti u zemlji našoj. 11Ljubav æe se i Vjernost sastati, Pravda i Mir zagrliti. 12Vjernost æe nicat' iz zemlje, Pravda æe gledat' s nebesa. 13Jahve æe dati blagoslov i sreæu, i zemlja naša urod svoj. 14Pravda æe stupati pred njim, a Mir tragom stopa njegovih.

« Prev Psalm 85 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |