« Prev Psalm 69 Next »

Chapter 69

1 Zborovoði. Po napjevu "Ljiljani". Davidov. 2Spasi me, Bože: vode mi doðoše do grla! 3U duboko blato zapadoh i nemam kamo nogu staviti; u duboku tonem vodu, pokrivaju me valovi. 4Iznemogoh od vikanja, grlo mi je promuklo, oèi mi klonuše Boga mog èekajuæ'. 5Brojniji su od vlasi na glavi mojoj oni koji me mrze nizašto. Tvrði su od kostiju mojih oni što mi se nepravedno protive: zar mogu vratiti što nisam oteo? 6Bože, ti znadeš bezumnost moju, moji ti grijesi nisu sakriti. 7Nek' se ne postide zbog mene koji se u te uzdaju, Gospode, Jahve nad Vojskama! Neka se ne posrame zbog mene koji traže tebe, Bože Izraelov! 8Jer zbog tebe podnesoh pogrdu, i stid mi pokri lice. 9Tuðinac postadoh braæi i stranac djeci majke svoje. 10Jer me izjela revnost za Dom tvoj i poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me. 11Dušu sam postom muèio, okrenulo mi se u ruglo. 12Uzeh kostrijet za haljinu, i postah im igraèka. 13Koji sjede na vratima protiv mene govore, vinopije mi rugalice poju. 14No tebi se molim, Jahve, u vrijeme milosti, Bože; po velikoj dobroti svojoj ti me usliši po svojoj vjernoj pomoæi! 15Izvuci me iz blata da ne potonem, od onih koji me mrze izbavi me - iz voda dubokih. 16Nek' me ne pokriju valovi, nek' me ne proguta dubina, nek' bezdan ne zatvori usta nada mnom! 17Usliši me, Jahve, jer je dobrostiva milost tvoja, po velikom milosrðu pogledaj na me! 18Ne sakrivaj lica pred slugom svojim; jer sam u stisci, usliši me brzo! 19Približi se duši mojoj i spasi je; zbog dušmana mojih oslobodi me! 20Ti mi znadeš porugu, stid i sramotu, pred tvojim su oèima svi koji me muèe. 21Ruganje mi slomilo srce i klonuh; èekao sam da se tko sažali nada mnom, ali ga ne bi; i da me tko utješi, ali ga ne naðoh. 22U jelo mi žuèi umiješaše, u mojoj me žeði octom napojiše. 23Nek' im stol bude zamka, a žrtvene gozbe stupica! 24Nek' im potamne oèi da ne vide, nek' im bokovi zasvagda oslabe! 25Izlij na njih ljutinu, žar tvoga gnjeva nek' ih zahvati! 26Njihova kuæa nek' opusti, u njihovu šatoru nek' nitko ne stanuje! 27Jer su progonili koga ti pokara, bol poveæaše onomu koga ti rani. 28Na njihovu krivnju krivnju još dodaj, ne opravdali se pred tobom! 29Nek' budu izbrisani iz knjige živih, meðu pravednike neka se ne broje! 30A ja sam jadnik i bolnik - nek' me štiti tvoja pomoæ, o Bože! 31Božje æu ime hvaliti popijevkom, hvalit æu ga zahvalnicom. 32Bit æe to milije Jahvi no bik žrtveni, milije nego junac s papcima i rozima. 33Gledajte, ubogi, i radujte se, nek' vam oživi srce, svima koji Boga tražite. 34Jer siromahe Jahve èuje, on ne prezire sužanja svojih. 35Neka ga hvale nebesa i zemlja, mora i sve što se u njima mièe. 36Jer Bog æe spasiti Sion - on æe sagradit' gradove Judine - tu æe oni stanovat', imati baštinu. 37Baštinit æe ga potomci slugu njegovih; prebivat æe u njemu oni što ljube ime Božje.

« Prev Psalm 69 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |