« Prev Psalm 68 Next »

Chapter 68

1 Zborovoði. Davidov. Psalam. Pjesma. 2Bog nek' ustane! Razbježali se dušmani njegovi! Svi mrzitelji njegovi pobjegli pred njim! 3Kao što dim išèezava, i njih neka nestane! Kako se vosak topi na ognju, nek' nestane grešnika pred licem Božjim! 4Pravedni neka se raduju, neka klikæu pred Bogom, neka klièu od radosti. 5Pjevajte Bogu, slavite mu ime! Poravnajte put onome koji ide pustinjom - kojemu je ime Jahve - i klièite pred njim! 6Otac sirota, branitelj udovica, Bog je u svom svetom šatoru. 7Napuštene okuæit æe Jahve, sužnjima pružit' sretnu slobodu: buntovnici samo ostaše u sažganoj pustinji. 8Kad si stupao, Bože, pred narodom svojim, dok si prolazio pustinjom, 9tresla se zemlja, nebo se rosilo pred Bogom, Sinaj drhtao pred Bogom, Bogom Izraela. 10Blagoslovljen dažd pustio si, Bože, na baštinu svoju, okrijepio je umornu. 11Stado se tvoje nastani u njoj, u dobroti, Bože, ti je spremi siromahu. 12Jahve rijeè zadaje, veliko je mnoštvo radosnih vjesnika: 13kraljevi vojska bježe te bježe, domaæice plijen dijele. 14Dok vi poèivaste meðu stadima, krila golubice zablistaše srebrom, a njeno perje žuækastim zlatom: 15ondje Svemoguæi razbijaše kraljeve, a ona poput snijega zablista na Salmonu. 16Božanska je gora gora bašanska vrletna. 17Zašto vi, gore vrletne, zavidno gledate na goru gdje se svidje Bogu prebivati? Jahve æe na njoj boraviti svagda! 18Božja su kola bezbrojna, tisuæu tisuæa: Jahve sa Sinaja u Svetište dolazi! 19Na visinu uzaðe vodeæi sužnje, na dar si ljude primio, pa i one što ne žele prebivati kod Boga. 20Blagoslovljen Jahve dan za danom, nosi nas Bog, naš Spasitelj. 21Bog naš jest Bog koji spasava, Jahve od smrti izbavlja. 22Zaista, Bog æe satrti glave dušmana svojih, kuštravo tjeme onog što hodi u grijesima. 23Reèe Gospodin: "Iz Bašana æu ih dovesti, dovest æu ih iz dubine mora, 24da okupaš nogu u krvi, da jezici tvojih pasa imadnu dio od dušmana." 25Ulazak ti, Bože, gledaju, ulazak moga Boga i Kralja u Svetište: 26sprijeda pjevaèi, za njima sviraèi, u sredini djevojke s bubnjiæima. 27"U sveèanim zborovima slavite Boga, slavite Jahvu, sinovi Izraelovi!" 28Predvodi ih najmlaði, Benjamin, koji ide pred njima, ondje su knezovi Judini sa èetama svojim, knezovi Zebulunovi i knezovi Naftalijevi. 29Pokaži, Bože, silu svoju, silu kojom se, Bože, boriš za nas 30iz Hrama svojega u Jeruzalemu! Nek' ti kraljevi darove donose! 31Ukroti neman u trsci, stado bikova s teladi naroda! Neka se prostru pred tobom sa srebrnim žezlima: rasprši narode koji se ratu vesele! 32Nek' doðu velikani iz Egipta, Etiopija nek' pruži ruke Bogu! 33Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu, slavite Jahvu, 34koji se vozi po nebu, po nebu iskonskom! Èuj, glasom grmi, glasom svojim silnim: 35"Priznajte silu Božju!" Nad Izraelom velièanstvo njegovo, u oblacima sila njegova! 36Strašan je Bog iz svojega Svetišta. Bog Izraelov daje moæ i silu narodu svojemu. Blagoslovljen Bog!

« Prev Psalm 68 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |