« Prev Psalm 65 Next »

Chapter 65

1 Zborovoði. Psalam. Davidov. Pjesma. 2Bože, tebi dolikuje hvalospjev sa Sionu, tebi se ispunja zavjet - 3ti molitve uslišuješ. Svaka pÓut dolazi k tebi 4pod teretom grijeha. Naši nas prijestupi taru, ti ih pomiruješ. 5Blažen kog izabra i k sebi uze: on boravi u dvorima tvojim. Daj da se nasitimo dobrima Doma tvoga i svetošæu tvoga Hrama. 6Èudesno nas uslišuješ u pravednosti svojoj, o Bože, spasenje naše, nado svih krajeva svijeta i mora dalekih. 7Uèvršæuješ bregove jakošæu svojom silom opasÄan. 8Krotiš huku mora, huku valova i buku naroda. 9Oni što žive nakraj svijeta boje se znamenja tvojih; dveri jutra i veèeri radošæu napunjaš. 10Ti pÓohodÄi zemlju i ti je nÓatopÄi, ÓobogatÄi nju veoma. Božja se rijeka vodom napuni, ti pripravi ljudima žito. Ovako pripremi zemlju: 11brazde joj natopi, grude joj poravna; kišom je omekša, usjeve joj blagoslovi. 12Ti okruni godinu dobrotom svojom, plodnost nièe za stopama tvojim. 13Pustinjski pašnjaci kaplju od obilja, brežuljci se pašu radošæu. 14Njive se kite stadima, doline se pokrivaju žitom: svagdje klicanje, pjesma.

« Prev Psalm 65 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |