« Prev Psalm 64 Next »

Chapter 64

1 Zborovoði. Psalam. Davidov. 2Poslušaj, Bože, moje žalbe glas; od strašna dušmanina život mi èuvaj! 3Štiti me od mnoštva opakih, sakrij od bjesnila zlotvora 4koji bruse jezike k'o maèeve, otrovne rijeèi izbacuju kao strijele, 5da iz potaje rane nedužna, da ga rane iznenada ne bojeæ' se nièega. 6Spremni su na djelo pakosno, snuju kako æe kradom zamke staviti i govore: "Tko æe nas vidjeti?" 7Snuju zlodjela, smišljene osnove kriju: pamet i srce èovjeèje bezdan su duboki. 8No Bog ih ranjava strijelom, odjednom ih rane prekriju. 9Vlastiti jezik propast im donosi, kimaju glavom oni što ih vide: 10svi se boje, Božje djelo slave i misle o onom što on uèini. 11Pravednik se raduje u Jahvi, njemu se utjeèe, i klièu svim srcem èestiti.

« Prev Psalm 64 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |