« Prev Psalm 55 Next »

Chapter 55

1 Zborovoði. Uza žièana glazbala. Pouèna pjesma. Davidova. 2Poèuj mi, Bože, molitvu, ne krij se molbi mojoj: 3obazri se na me i usliši me! Muèim se u svojoj tjeskobi, 4zbuni me vika dušmanska i tlaèenje grešnièko. Navališe na me nesreæom, bijesno me progone. 5Srce mi je ustreptalo i strah me samrtni spopade. 6Užas me i trepet hvata, groza me obuze. 7Zavapih: "O, da su mi krila golubinja, odletio bih da otpoèinem! 8Daleko, daleko bih letio, u pustinji se nastanio; 9brzo bih si potražio sklonište od bijesne oluje i vihora." 10Smeti ih, Gospode, podvoji im jezike, jer nasilje i svaðu vidim u gradu; 11danju i noæu zidinama kruže; bezakonja su i nevolje u njemu. 12Usred njega zasjede, s ulica mu nepravda i podlost ne odlaze. 13Da me pogrdio dušmanin, bio bih podnio; da se digao na me koji me mrzi, pred njim bih se sakrio. 14Ali ti, ti si to bio, meni jednak, prijatelj moj, moj pouzdanik 15s kojim sam slatko drugovao i složno hodismo u Domu Božjemu. 16Smrt neka ih zaskoèi, živi nek' siðu u Podzemlje jer im je pakost u stanu i srcu. 17A ja æu Boga prizvati, i Jahve æe me spasiti. 18Veèerom, jutrom i o podne tužan æu jecati, i on æe èuti vapaj moj. 19Dat æe mi mira od onih koji me progone: jer mnogi su protiv mene. 20Bog æe èuti i njih poniziti, Onaj koji kraljuje odvijeka, jer se ne popravljaju, Boga se ne boje. 21Podižu ruke na prijatelje, savez svoj oskvrnjuju. 22Usta su im glaða od maslaca, a srce ratoborno; rijeèi blaže od ulja, a oni - isukani maèevi. 23Povjeri Jahvi svu svoju brigu, i on æe te pokrijepiti: neæe dati da ikada posrne pravednik. 24A njih ti, o Bože, strmoglavi u jamu grobnu! Krvoloci i varalice ni polovicu dana neæe doživjeti! A ja se u tebe uzdam!

« Prev Psalm 55 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |