« Prev Psalm 56 Next »

Chapter 56

1 Zborovoði. Prema napjevu "Golubica nijema u daljini". Davidov. Miktam. Kad su ga u Gatu uhitili Filistejci. 2Smiluj mi se, moj Bože, jer me dušmanin hoæe zgaziti, napadaè me moj neprestano tlaèi. 3Dušmani moji nasræu na me povazdan, mnogo ih je koji se na me obaraju. Svevišnji, 4kad me strah spopadne, u te æu se uzdati. 5Božje obeæanje slavim, u Boga ja se uzdam i neæu se bojati: što mi može uèiniti smrtnik? 6Od jutra do veèeri obružuju me, svi naumi njihovi meni su na zlo. 7Sastaju se i vrebaju, paze mi na korake, o glavi mi rade. 8Plati im prema bezakonju, u gnjevu, o Bože, obori pogane! 9Ti izbroji dane mog progonstva, sabrao si suze moje u mijehu svom. Nije li sve zapisano u knjizi tvojoj? 10Moji æe dušmani uzmaknuti èim te zazovem. Ovo sigurno znam: Bog je za mene! 11Božje obeæanje slavim, 12u Jahvu se uzdam i neæu se bojati: što mi može uèiniti èovjek? 13Vežu me zavjeti koje uèinih tebi, o Bože: prinijet æu ti žrtve zahvalne 14jer si mi dušu od smrti spasio. Ti si oèuvao noge moje od pada, da pred Bogom hodim u svjetlosti živih.

« Prev Psalm 56 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |