« Prev Psalm 19 Next »

Chapter 19

1 Zborovoði. Psalam. Davidov. 2Nebesa slavu Božju kazuju, naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih. 3Dan danu to objavljuje, a noæ noæi glas predaje. 4Nije to rijeè, a ni govor nije, nije ni glas što se može èuti, 5al' po zemlji razliježe se jeka, rijeèi sve do nakraj svijeta sežu. Ondje suncu razape šator, 6te ono k'o ženik iz ložnice ide, k'o div klièe kad prelijeæe stazu. 7Izlazi ono od nebeskog kraja, i put mu se opet s krajem spaja, ne skriva se ništa žaru njegovu. 8Savršen je Zakon Jahvin - dušu krijepi; pouzdano je Svjedoèanstvo Jahvino - neuka uèi; 9prÓava je naredba Jahvina - srce sladi; èista je zapovijed Jahvina - oèi prosvjetljuje; 10neokaljan strah Jahvin - ostaje svagda; istiniti sudovi Jahvini - svi jednako pravedni, 11dragocjeniji od zlata, od zlata èistoga, slaði od meda, meda samotoka. 12Sluga tvoj pomno na njih pazi, vrlo brižno on ih èuva. 13Ali tko propuste svoje da zapazi? Od potajnih grijeha oèisti me! 14Od oholosti èuvaj slugu svoga da mnome ne zavlada. Tad æu biti neokaljan, èist od grijeha velikoga. 15Moje ti rijeèi omiljele i razmišljanje srca moga pred licem tvojim. Jahve, hridi moja, otkupitelju moj!

« Prev Psalm 19 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |