« Prev Psalm 145 Next »

Chapter 145

1 Hvalospjev. Davidov. $ALEF Slavit æu te, o Bože, kralju moj, ime æu tvoje blagoslivljat' uvijek i dovijeka. $BET 2Svaki æu dan tebe slaviti, ime æu tvoje hvaliti uvijek i dovijeka. $GIMEL 3Velik je Jahve i svake hvale dostojan, nedokuèiva je velièina njegova! $DALET 4Naraštaj naraštaju kazuje djela tvoja i silu tvoju naviješta. $HE 5Govore o blistavoj slavi tvoga velièanstva i èudesa tvoja objavljuju. $VAU 6Kazuju strahovitu silu djela tvojih, velièinu tvoju pripovijedaju. $ZAJIN 7Razglašuju spomen velike dobrote tvoje i pravednosti tvojoj klièu. $HET 8Milostiv je Jahve i milosrdan, spor na srdžbu, bogat dobrotom. $TET 9Gospodin je dobar svima, milosrdan svim djelima svojim. $JOD 10Nek' te slave, Jahve, sva djela tvoja i tvoji sveti nek' te blagoslivlju! $KAF 11Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva, neka o sili tvojoj govore $LAMED 12da objave ljudskoj djeci silu tvoju i slavu divnoga kraljevstva tvoga. $MEM 13Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vjeèno, tvoja vladavina za sva pokoljenja. $NUN Vjeran je Jahve u svim rijeèima svojim i svet u svim svojim djelima. $SAMEK 14Jahve podupire sve koji posræu i pognute on uspravlja. $AJIN 15Oèi sviju u tebe su uprte, ti im hranu daješ u pravo vrijeme. $PE 16Ti otvaraš ruku svoju, do mile volje sitiš sve živo. $SADE 17Pravedan si, Jahve, na svim putovima svojim i svet u svim svojim djelima. $KOF 18Blizu je Jahve svima koji ga prizivlju, svima koji ga zazivaju iskreno. $REŠ 19On ispunja želje štovatelja svojih, sluša njihove vapaje i spasava ih. $ŠIN 20Jahve štiti one koji njega ljube, a zlotvore sve æe zatrti. $TAU 21Nek' usta moja kazuju hvalu Jahvinu i svako tijelo nek' slavi sveto ime njegovo - uvijek i dovijeka.

« Prev Psalm 145 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |