« Prev Psalm 136 Next »

Chapter 136

1 Aleluja! Hvalite Jahvu jer je dobar: vjeèna je ljubav njegova! 2Hvalite Boga nad bogovima: vjeèna je ljubav njegova! 3Hvalite Gospodara nad gospodarima: vjeèna je ljubav njegova! 4Jedini on uèini èuda velika: vjeèna je ljubav njegova! 5Mudro sazda on nebesa: vjeèna je ljubav njegova! 6On utvrdi zemlju nad vodama: vjeèna je ljubav njegova! 7On naèini svjetlila velika: vjeèna je ljubav njegova! 8Sunce da vlada danom: vjeèna je ljubav njegova! 9Mjesec i zvijezde da vladaju noæu: vjeèna je ljubav njegova! 10On pobi prvoroðence Egiptu: vjeèna je ljubav njegova! 11Izvede Izraela iz njega: vjeèna je ljubav njegova! 12Mišicom jakom, rukom ispruženom: vjeèna je ljubav njegova! 13On Crveno more razdvoji: vjeèna je ljubav njegova! 14Provede Izraela posred voda: vjeèna je ljubav njegova! 15I vrgnu Faraona i vojsku mu u Crveno more: vjeèna je ljubav njegova! 16On narod svoj voðaše pustinjom: vjeèna je ljubav njegova! 17On udari kraljeve velike: vjeèna je ljubav njegova! 18I pogubi kraljeve moæne: vjeèna je ljubav njegova! 19Sihona, kralja amorejskog: vjeèna je ljubav njegova! 20Oga, kralja bašanskog: vjeèna je ljubav njegova! 21I njihovu zemlju dade u baštinu: vjeèna je ljubav njegova! 22U baštinu Izraelu, sluzi svome: vjeèna je ljubav njegova! 23On se spomenu nas u poniženju našem: vjeèna je ljubav njegova! 24Od dušmana nas naših oslobodi: vjeèna je ljubav njegova! 25On daje hrane svakom tijelu: vjeèna je ljubav njegova! 26Hvalite Boga nebeskog: vjeèna je ljubav njegova!

« Prev Psalm 136 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |