« Prev Psalm 135 Next »

Chapter 135

1 Aleluja! Hvalite ime Jahvino, hvalite, sluge Jahvine 2koji u Domu Jahvinu stojite u predvorjima Doma Boga našega! 3Hvalite Jahvu jer dobar je Jahve, pjevajte imenu njegovu jer je ljupko! 4Jer Jahve sebi odabra Jakova, Izraela za dragu svojinu. 5Znadem da je velik Jahve, da je nad bozima svim gospodar. 6Što god se Jahvi svidi, to èini na nebu i na zemlji, na moru i u bezdanima. 7Oblake diže s kraja zemlje; stvara kiši munje, vjetar izvodi iz skrovišta njegovih. 8On Egiptu pobi prvoroðence, ljude i stoku podjednako. 9On uèini znamenja i èudesa usred tebe, Egipte, protiv Faraona i svih slugu njegovih. 10On pobi narode mnoge i pogubi kraljeve moæne: 11Sihona, kralja amorejskog, i Oga, kralja bašanskog, i sva kraljevstva kanaanska. 12I dade njihovu zemlju u baštinu, u baštinu Izraelu, narodu svom. 13Ime tvoje, o Jahve, ostaje dovijeka i spomen na te, o Jahve, od koljena do koljena. 14Jer Jahve štiti narod svoj, slugama svojim on je milostiv. 15Kumiri poganski, srebro i zlato, ljudskih su ruku djelo: 16usta imaju, a ne govore; oèi imaju, a ne vide; 17uši imaju, a ne èuju; i nema daha u ustima njihovim. 18Takvi su i oni koji ih napraviše i svi koji se u njih uzdaju. 19Dome Izraelov, Jahvu blagoslivljaj! Dome Aronov, Jahvu blagoslivljaj! 20Dome Levijev, Jahvu blagoslivljaj! Štovatelji Jahvini, Jahvu blagoslivljajte! 21Blagoslovljen sa Siona Jahve koji prebiva u Jeruzalemu!

« Prev Psalm 135 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |