« Prev Psalm 128 Next »

Chapter 128

1 Hodoèasnièka pjesma. Blago svakome koji se Jahve boji, koji njegovim hodi stazama! 2Plod ruku svojih ti æeš uživati, blago tebi, dobro æe ti biti. 3Žena æe ti biti kao plodna loza u odajama tvoje kuæe; sinovi tvoji k'o mladice masline oko stola tvojega. 4Eto, tako æe biti blagoslovljen èovjek koji se Jahve boji! 5Blagoslovio te Jahve sa Siona, uživao sreæu Jeruzalema sve dane života svog! 6Vidio djecu svojih sinova, mir nad Izraelom!

« Prev Psalm 128 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |