« Prev Psalm 127 Next »

Chapter 127

1 Hodoèasnièka pjesma. Salomonova. Ako Jahve kuæu ne gradi, uzalud se muèe graditelji. Ako Jahve grad ne èuva, uzalud stražar bdi. 2Uzalud vam je ustat prije zore i dugo u noæ sjediti, vi što jedete kruh muke: miljenicima svojim u snu on daje. 3Evo: sinovi su Jahvin dar, plod utrobe njegova je nagrada. 4Strelica u ruci ratnika - to su sinovi mladosti. 5Blago èovjeku koji njima napuni tobolac, neæe se postidjeti kad se prÓeo bude s dušmanom na vratima.

« Prev Psalm 127 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |