« Prev Psalm 118 Next »

Chapter 118

1 Aleluja! Zahvaljujte Jahvi jer je dobar, jer je vjeèna ljubav njegova! 2Neka rekne dom Izraelov: "Vjeèna je ljubav njegova!" 3Neka rekne dom Aronov: "Vjeèna je ljubav njegova!" 4Svi koji se Jahve boje neka reknu: "Vjeèna je ljubav njegova!" 5Iz tjeskobe Jahvu ja zazvah: on me usliša i oslobodi. 6Jahve je sa mnom i ja ne strahujem: što mi tko može? 7Jahve je sa mnom, pomoæ moja, i zbunjene gledam dušmane. 8Bolje se Jahvi uteæi nego se uzdat' u èovjeka. 9Bolje se Jahvi uteæi nego se uzdat' u moguænike. 10Pogani me okružiše: imenom ih Jahvinim uništih. 11Opkoliše me odasvud: imenom ih Jahvinim uništih. 12Opkoliše me poput pèela, ubod im žeže kao trnje zapaljeno: imenom ih Jahvinim uništih. 13Gurahu me, gurahu, da me obore, ali mi Jahve pomože. 14Jahve je moja snaga i pjesma, on mi je spasitelj. 15Èuj! Radost i spasenje odzvanja šatorima pravednika: Jahvina se proslavi desnica, 16Jahvina me uzdigne desnica, Jahvina se proslavi desnica! 17Ne, umrijeti neæu nego živjeti i kazivat æu djela Jahvina. 18Kaznom teškom kaznio me Jahve, ali me smrti ne preda. 19Otvorite mi širom vrata pravde: uæi æu, Jahvi zahvalit'! 20"Ovo su vrata Jahvina, na njih ulaze pravedni!" 21Zahvalit æu ti što si me uslišio i moj postao spasitelj. 22Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. 23Jahvino je to djelo: kakvo èudo u oèima našim! 24Ovo je dan što ga uèini Jahve: klièimo i radujmo se njemu! 25O Jahve, spasenje nam daj! Jahve, sreæu nam daj! 26Blagoslovljen koji dolazi u imenu Jahvinu! Blagoslivljamo vas iz Doma Jahvina! 27Obasjao nas Bog Jahve! Složite povorku s granèicama u ruci sve do rogova žrtvenika. 28Ti si Bog moj - tebi zahvaljujem: Bože moj, tebe ja uzvisujem. 29Zahvaljujte Jahvi jer je dobar, jer je vjeèna ljubav njegova!

« Prev Psalm 118 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |