« Prev Proverbs 23 Next »

Chapter 23

1 Kad sjedneš blagovati s moænikom. dobro pazi što je pred tobom; 2stavljaš nož sebi pod grlo ako si proždrljivac; 3ne poželi slastica njegovih jer su jelo prijevarno. 4Ne trudi se stjecati bogatstvo; okani se takve misli; 5usmjeriš li oèi prema njemu, njega veæ nema jer naèini sebi krila kao orao i odleti u nebo. 6Ne jedi jela zavidnikova, ne èezni za slasticama njegovim, 7jer on je onakav kako u sebi misli: "Jedi i pij", veli ti, ali mu srce nije s tobom. 8Zalogaj koji si pojeo izbljuvat æeš, uzalud æeš prosut' svoje ljupke rijeèi. 9Pred bezumnikom nemoj govoriti jer prezire tvoje umne rijeèi. 10Ne pomièi prastare meðe i ne prodiri u polje siroèadi, 11jer je moæan njihov osvetnik: branit æe njihovo pravo protiv tebe. 12Obrati pouci srce svoje i uho svoje rijeèima mudrim. 13Ne uskraæuj djetetu opomene, jer, udariš li ga šibom, neæe umrijeti: 14biješ ga šibom, ali mu dušu iz Podzemlja izbavljaš. 15Sine moj, kad ti je mudro srce, i ja se od srca veselim; 16i klièe sva nutrina moja kad ti usne govore što je pravo. 17Neka ti srce ne zavidi grešnicima, nego neka ti uvijek bude u strahu Gospodnjem, 18jer imat æeš buduænost i tvoja nada neæe propasti. 19Slušaj, sine moj, i mudar budi i ravnim putem vodi srce svoje. 20Ne druži se s vinopijama ni sa žderaèima mesa, 21jer pijanica i izjelica osiromaše i pospanac se oblaèi u krpe. 22Slušaj svoga oca, svoga roditelja, i ne prezri majku kad ostari. 23Pribavi istinu i ne prodaji je, steci mudrost, pouku i razbor. 24Radovat æe se otac pravednikov, i roditelj æe se mudroga veseliti. 25Neka se veseli otac tvoj i majka tvoja, i neka se raduje roditeljka tvoja. 26Daj mi, sine moj, srce svoje, i neka oèi tvoje raduju putovi moji. 27Jer bludnica je jama duboka i tuðinka tijesan zdenac. 28Ona i vreba u zasjedi kao lupež i uveæava broj bezbožnika meðu ljudima. 29Komu: ah? komu: jao? komu: svaðe? komu: uzdasi? komu: rane nizašto? komu: zamuæene oèi? 30Onima što kasno sjede kod vina, koji su došli kušati vino zaèinjeno. 31Ne gledaj na vino kad rujno iskri, kad se u èaši svjetlucavo prelijeva: pije se tako glatko, 32a na kraju ujeda kao zmija i žaca kao guja ljutica. 33Oèi æe ti gledati tlapnje i srce govoriti ludosti. 34I bit æe ti kao da ležiš na puèini morskoj ili kao da ležiš navrh jarbola. 35"Izbiše me, ali me ne zabolje; istukoše me, ali ne osjetih; kad se otrijeznim, još æu tražiti."

« Prev Proverbs 23 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |