« Prev Proverbs 11 Next »

Chapter 11

1 Lažna je mjera mrska Jahvi, a puna mjera mila mu je. 2S ohološæu dolazi sramota, a u smjernih je mudrost. 3Pravednike vodi nevinost njihova, a bezbožnike upropašæuje njihova opaèina. 4Ne pomaže bogatstvo u dan Božje srdžbe, a pravednost izbavlja od smrti. 5Nedužnomu pravda njegova put utire, a zao propada od svoje zloæe. 6Poštene izbavlja pravda njihova, a bezbožnici se hvataju u svoju lakomost. 7Kad zao èovjek umre, nada propada i ufanje u imetak ruši se. 8Pravednik se od tjeskobe izbavlja, a opaki dolazi na mjesto njegovo. 9Bezbožnik ustima ubija svoga bližnjega, a pravednici se izbavljaju znanjem. 10Sa sreæe pravednièke grad se raduje i klikuje zbog propasti opakoga. 11Blagoslovom pravednika grad se diže, a ustima opakih razara se. 12Nerazumnik prezire svoga bližnjega, dok èovjek uman šuti. 13Tko s klevetom hodi, otkriva tajnu, a èovjek pouzdana duha èuva se. 14Gdje vodstva nema, narod propada, jer spasenje je u mnogim savjetnicima. 15Veoma zlo prolazi tko jamèi za drugoga, a bez straha je tko mrzi na jamstvo. 16Ljupka žena stjeèe slavu, a krepki muževi bogatstvo. 17Dobrostiv èovjek sam sebi dobro èini, a okrutnik muèi vlastito tijelo. 18Opak èovjek pribavlja isprazan dobitak, a tko sije pravdu, ima sigurnu nagradu. 19Tko je èvrst u pravednosti, ide u život, a tko za zlom trèi, na smrt mu je. 20Mrski su Jahvi srcem opaki, a mili su mu životom savršeni. 21Zaista, zao èovjek neæe proæi bez kazne, a rod æe se pravednièki izbaviti. 22Zlatan je kolut na rilu svinjskom: žena lijepa, a bez razuma. 23Pravednièka je želja samo na sreæu, a nada je opakih prolazna. 24Tko dijeli obilato, sve više ima, a tko škrtari, sve je siromašniji. 25Podašna duša nalazi okrepu, i tko napaja druge, sam æe se napojiti. 26Tko ne da žita, kune ga narod, a blagoslov je nad glavom onoga koji ga prodaje. 27Tko traži dobro, nalazi milost, a tko za zlom ide, ono æe ga snaæi. 28Tko se uzda u bogatstvo, propada, a pravednici uspijevaju kao zeleno lišæe. 29Tko vlastitu kuæu zapusti, vjetar žanje, a luðak je sluga mudromu. 30Plod je pravednikov drvo života, i mudrac je tko predobiva žive duše. 31Ako se pravedniku plaæa na zemlji, još æe se više opakomu i grešniku.

« Prev Proverbs 11 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |