« Prev Philippians 4 Next »

Chapter 4

1 Stoga, braæo moja ljubljena i željkovana, radosti moja i vijenèe moj, tako - èvrsto stojte u Gospodinu. 2Evodiju zaklinjem, i Sintihu zaklinjem da budu složne u Gospodinu. 3Da, molim i tebe, èestiti druže, pomaži im jer su se one u evanðelju borile zajedno sa mnom, i s Klementom i ostalim mojim suradnicima, kojih su imena u knjizi Života. 4Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! 5Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu! 6Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - oèitujte svoje molbe Bogu. 7I mir Božji koji je iznad svakog razuma èuvat æe srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. 8Uostalom, braæo, što je god istinito, što god èasno, što god pravedno, što god èisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala - to nek vam je na srcu! 9Što ste nauèili, i primili, i èuli, i vidjeli na meni - to èinite i Bog mira bit æe s vama! 10Uvelike se obradovah u Gospodinu što ste napokon procvali te mislite na me; mislili ste i prije, ali niste imali prigode. 11Govorim to ne zbog oskudice, ta nauèen sam u svakoj prigodi biti zadovoljan. 12Znam i oskudijevati, znam i obilovati! Na sve sam i na svašta navikao: i sit biti i gladovati, i obilovati i oskudijevati. 13Sve mogu u Onome koji me jaèa! 14Ipak, lijepo je od vas što sa mnom podijeliste moju nevolju. 15A i vi, Filipljani, znate: u poèetku evanðelja, kad otputovah iz Makedonije, nijedna mi se Crkva nije pridružila u pogledu izdataka i primitaka, doli vi jedini. 16Èak ste mi i u Solun i jednom, i dvaput, za potrebe poslali. 17Ne, ne tražim dara; tražim samo plod izobilan u vašu korist. 18Imam svega i u izobilju; namiren sam otkad po Epafroditu primih ono od vas, miris ugodan, žrtvu milu, ugodnu Bogu. 19A Bog moj ispunit æe svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, velièanstveno, u Kristu Isusu. 20Bogu pak, Ocu našemu, slava u vijeke vjekova! Amen. 21Pozdravite svakoga svetog u Kristu Isusu. Pozdravljaju vas braæa koja su sa mnom. 22Pozdravljaju vas svi sveti, ponajpaèe oni iz careva dvora. 23Milost Gospodina Isusa Krista s duhom vašim!

« Prev Philippians 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |