« Prev Philippians 3 Next »

Chapter 3

1 Uostalom, braæo moja, radujte se u Gospodinu! Pisati vam jedno te isto meni nije dosadno, a za vas je sigurnije. 2Èuvajte se tih pasa, èuvajte se tih opakih radnika, èuvajte se te osakaæenosti! 3Jer mi smo obrezanje, mi koji u Duhu Božjemu obavljamo bogoslužje i dièimo se Kristom Isusom, a ne pouzdajemo se u tijelo, 4iako bih se ja mogao pouzdati i u tijelo. Smatra li tko drugi da se može uzdati u tijelo, ja još više: 5obrezan osmog dana, od roda sam Izraelova, plemena Benjaminova, Hebrej od Hebreja; po Zakonu farizej, 6po revnosti progonitelj Crkve, po pravednosti zakonskoj besprijekoran. 7Ali što mi god bijaše dobitak, to poradi Krista smatram gubitkom. 8Štoviše, èak sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram: da Krista steknem 9i u njemu se naðem - ne svojom pravednošæu, onom od Zakona, nego pravednošæu po vjeri u Krista, onom od Boga, na vjeri utemeljenoj - 10da upoznam njega i snagu uskrsnuæa njegova i zajedništvo u patnjama njegovim, 11ne bih li kako, suoblièen smrti njegovoj, prispio k uskrsnuæu od mrtvih. 12Ne kao da sam veæ postigao ili dopro do savršenstva, nego - hitim ne bih li kako dohvatio jer sam i zahvaæen od Krista. 13Braæo, ja nipošto ne smatram da sam veæ dohvatio. Jedno samo: što je za mnom, zaboravljam, za onim što je preda mnom, prežem, 14k cilju hitim, k nagradi višnjeg poziva Božjeg u Kristu Isusu. 15Koji smo god zreli, ovako mislimo! I ako što drukèije mislite, Bog æe vam ovako objaviti. 16Samo, držimo se onoga do èega smo stigli! 17Braæo! Nasljedovatelji moji budite i promatrajte one koji žive po uzoru koji imate u nama. 18Jer èesto sam vam govorio, a sada i plaèuæi govorim: mnogi žive kao neprijatelji križa Kristova. 19Svršetak im je propast, bog im je trbuh, slava u sramoti - jer misle na zemaljsko. 20Naša je pak domovina na nebesima, odakle išèekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista: 21snagom kojom ima moæ sve sebi podložiti on æe preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suoblièiti ga tijelu svomu slavnomu.

« Prev Philippians 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |