« Prev Matthew 22 Next »

Chapter 22

1 Isus im ponovno prozbori u prispodobama: 2"Kraljevstvo je nebesko kao kad neki kralj pripravi svadbu sinu svomu. 3Posla sluge da pozovu uzvanike na svadbu. No oni ne htjedoše doæi. 4Opet posla druge sluge govoreæi: 'Recite uzvanicima: Evo, objed sam ugotovio. Junci su moji i tovljenici poklani i sve pripravljeno. Doðite na svadbu!'" 5"Ali oni ne mareæi odoše - jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. 6Ostali uhvate njegove sluge, zlostave ih i ubiju. 7Nato se kralj razgnjevi, posla svoju vojsku i pogubi one ubojice, a grad im spali." 8"Tada kaže slugama: 'Svadba je, evo, pripravljena ali uzvanici ne bijahu dostojni. 9Poðite stoga na raskršæa i koga god naðete, pozovite na svadbu!'" 10"Sluge iziðoše na putove i sabraše sve koje naðoše - i zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostiju. 11Kad kralj uðe pogledati goste, spazi ondje èovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho. 12Kaže mu: 'Prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenoga ruha?' A on zanijemi. 13Tada kralj reèe poslužiteljima: 'Svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamu, gdje æe biti plaè i škrgut zubi.' 14Doista, mnogo je zvanih, malo izabranih." 15Tada farizeji odoše i održaše vijeæe kako da Isusa uhvate u rijeèi. 16Pošalju k njemu svoje uèenike s herodovcima da ga upitaju: "Uèitelju! Znamo da si istinit te po istini putu Božjem uèiš i ne mariš tko je tko jer nisi pristran. 17Reci nam, dakle, što ti se èini: je li dopušteno dati porez caru ili nije?" 18Znajuæi njihovu opakost, reèe Isus: "Zašto me iskušavate, licemjeri? 19Pokažite mi porezni novac!" Pružiše mu denar. 20On ih upita: "Èija je ovo slika i natpis?" 21Odgovore: "Carev." Kaže im: "Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje." 22Èuvši to, zadive se pa ga ostave i odu. 23Toga dana pristupiše k njemu saduceji, koji vele da nema uskrsnuæa, i upitaše ga: 24"Uèitelju, Mojsije reèe: Umre li tko bez djece, neka se njegov brat oženi njegovom ženom te podigne porod bratu svomu. 25Bijaše tako u nas sedmero braæe. Prvi se oženi i umrije bez poroda ostavivši ženu svom bratu. 26Tako i drugi i treæi, sve do sedmoga. 27A nakon svih umrije i žena. 28Kojemu æe dakle od te sedmorice biti žena o uskrsnuæu? Jer sva su je sedmorica imala." 29Odgovori im Isus: "U zabludi ste jer ne razumijete Pisama ni sile Božje. 30Ta u uskrsnuæu niti se žene niti udavaju, nego su kao anðeli na nebu. 31A što se tièe uskrsnuæa mrtvih, zar niste èitali što vam reèe Bog: 32Ja sam Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev? Nije on Bog mrtvih, nego živih!" 33Èuvši to, mnoštvo osta zaneseno njegovim naukom. 34A kad su farizeji èuli kako ušutka saduceje, okupiše se, 35a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: 36"Uèitelju, koja ja zapovijed najveæa u Zakonu?" 37A on mu reèe: "Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. 38To je najveæa i prva zapovijed. 39Druga, ovoj slièna: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. 40O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci." 41Kad se farizeji skupiše, upita ih Isus: 42"Što mislite o Kristu? Èiji je on sin?" Kažu mu: "Davidov." 43A on æe njima: "Kako ga onda David u Duhu naziva Gospodinom, kad veli: 44Reèe Gospod Gospodinu mojemu: 'Sjedi mi zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim?' 45Ako ga dakle David naziva Gospodinom, kako mu je sin?" 46I nitko mu nije mogao odgovoriti ni rijeèi, niti se od toga dana tko usudio upitati ga bilo što.

« Prev Matthew 22 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |