« Prev Matthew 23 Next »

Chapter 23

1 Tada Isus prozbori mnoštvu i svojim uèenicima: 2"Na Mojsijevu stolicu zasjedoše pismoznanci i farizeji. 3Èinite dakle i obdržavajte sve što vam kažu, ali se nemojte ravnati po njihovim djelima jer govore, a ne èine. 4Vežu i ljudima na pleæa tovare teška bremena, a sami ni da bi ih prstom makli. 5Sva svoja djela èine zato da ih ljudi vide. Doista, proširuju zapise svoje i produljuju rese. 6Vole proèelja na gozbama, prva sjedala u sinagogama, 7pozdrave na trgovima i da ih ljudi zovu 'Rabbi'. 8Vi pak ne dajte se zvati 'Rabbi', jer jedan je uèitelj vaš, a svi ste vi braæa. 9Ni ocem ne zovite nikoga na zemlji jer jedan je Otac vaš - onaj na nebesima. 10I ne dajte da vas voðama zovu, jer jedan je vaš voða - Krist. 11Najveæi meðu vama neka vam bude poslužitelj. 12Tko se god uzvisuje, bit æe ponižen, a tko se ponizuje, bit æe uzvišen." 13"Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Zakljuèavate kraljevstvo nebesko pred ljudima; sami ne ulazite, a ne date uæi ni onima koji bi htjeli." 14# 15"Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Obilazite morem i kopnom da pridobijete jednog sljedbenika. A kad ga pridobijete, promeæete ga u sina paklenoga dvaput goreg od sebe." 16"Jao vama! Slijepe voðe! Govorite: 'Zakune li se tko Hramom, nije ništa. Ali ako se zakune hramskim zlatom, veže ga zakletva.' 17Budale i slijepci! Ta što je veæe: zlato ili Hram što posveæuje zlato? 18Nadalje: 'Zakune li se tko žrtvenikom, nije ništa. Ali ako se zakune darom što je na njemu, veže ga zakletva.' 19Slijepci! Ta što je veæe: dar ili žrtvenik što dar posveæuje? 20Tko se dakle zakune žrtvenikom, kune se njime i svime što je na njemu. 21I tko se zakune Hramom, kune se njime i Onim koji u njemu prebiva. 22I tko se zakune nebom, kune se prijestoljem Božjim i Onim koji na njemu sjedi." 23"Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Namirujete desetinu od metvice i kopra i kima, a propuštate najvažnije u Zakonu: pravednost, milosrðe, vjernost. Ovo je trebalo èiniti, a ono ne propuštati. 24Slijepe voðe! Cijedite komarca, a gutate devu!" 25"Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Èistite èašu i zdjelu izvana, a iznutra su pune grabeža i pohlepe. 26Farizeju slijepi! Oèisti najprije nutrinu èaše da joj i vanjština bude èista." 27Jao vama pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Nalik ste na obijeljene grobove. Izvana izgledaju lijepi, a iznutra su puni mrtvaèkih kostiju i svakojake neèistoæe. 28Tako i vi izvana ljudima izgledate pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja." 29"Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Gradite grobnice prorocima i kitite spomenike pravednicima 30te govorite: 'Da smo mi živjeli u dane otaca svojih, ne bismo bili njihovi sudionici u prolijevanju krvi proroèke.' 31Tako sami protiv sebe svjedoèite da ste sinovi ubojica proroka. 32Dopunite samo mjeru otaca svojih!" 33"Zmije! Leglo gujinje! Kako æete uteæi osudi paklenoj? 34Zato evo ja šaljem vama proroke i mudrace i pismoznance. Jedne æete od njih ubiti i raspeti, druge bièevati po svojim sinagogama i progoniti od grada do grada 35da tako na vas doðe sva pravedna krv, prolivena na zemlji od krvi Abela pravednoga pa do krvi Zaharije, sina Barahijina, kojega ubiste izmeðu Hrama i žrtvenika. 36Zaista, kažem vam, sve æe to doæi na ovaj naraštaj!" 37"Jeruzaleme, Jeruzaleme, koji ubijaš proroke i kamenuješ one što su tebi poslani! Koliko li puta htjedoh okupiti djecu tvoju kao što kvoèka okuplja piliæe pod krila, i ne htjedoste. 38Evo, napuštena vam kuæa. 39Doista, kažem vam, odsada me neæete vidjeti dok ne reknete: Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje!"

« Prev Matthew 23 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |