« Prev Job 36 Next »

Chapter 36

1 Elihu nastavi i reèe: 2"Strpi se malo, pa æu te pouèit', jer još nisam sve rekao za Boga. 3Izdaleka æu svoje iznijet' znanje da Stvoritelja svojega opravdam. 4Zaista, za laž ne znaju mi rijeèi, uza te je èovjek znanjem savršen. 5Gle, Bog je silan, ali ne prezire, silan je snagom razuma svojega. 6Opakome on živjeti ne daje, nevoljnicima pravicu pribavlja. 7S pravednika on oèiju ne skida, na prijestolje ih diže uz kraljeve da bi dovijeka bili uzvišeni. 8Ako su negvam' oni okovani i užetima nevolje sputani, 9djela njihova on im napominje, kazuje im grijeh njine oholosti. 10Tad im otvara uho k opomeni i poziva ih da se zla okane. 11Poslušaju li te mu se pokore, dani im završavaju u sreæi, u užicima godine njihove. 12Ne slušaju li, od koplja umiru, zaglave, sami ne znajuæi kako. 13A srca opaka mržnju njeguju, ne ištu pomoæ kad ih on okuje; 14u cvatu svoga djeèaštva umiru i venu poput hramskih milosnika. 15Nevoljnog on bijedom njegovom spasava i u nesreæi otvara mu oèi: 16izbavit æe te iz ždrijela tjeskobe k prostranstvima bezgraniènim izvesti, k prepunu stolu mesa pretiloga. 17Ako sudio nisi opakima, ako si pravo krnjio siroti, 18nek' te obilje odsad ne zavede i nek' te dar prebogat ne iskvari. 19Nek' ti je gavan k'o èovjek bez zlata, a èovjek jake ruke poput slaba. 20Ne goni one koji su ti tuði da rodbinu na njino mjesto staviš. 21Pazi se da u nepravdu ne skreneš, jer zbog nje snaðe tebe iskušenje. 22Gle, uzvišen je Bog u svojoj snazi! Zar uèitelja ima poput njega? 23Tko je njemu put njegov odredio? Tko æe mu reæi: 'Radio si krivo'? 24Spomeni se velièati mu djelo što ga pjesmama ljudi opjevaše. 25S udivljenjem svijet èitav ga promatra, divi se èovjek, pa ma izdaleka. 26Veæi je Bog no što pojmit' možemo, nedokuèiv je broj ljeta njegovih! 27U visini on skuplja kapi vode te dažd u paru i maglu pretvara. 28Pljuskovi tada pljušte iz oblaka, po mnoštvu ljudskom dažde obilato. 29Tko li æe shvatit' širenje oblaka, tutnjavu strašnu njegovih šatora? 30Gle, on nad sobom razastire svjetlost i dno morsko on vodama pokriva. 31Pomoæu njih on podiže narode, u izobilju hranom ih dariva. 32On munju drži objema rukama i kazuje joj kamo æe zgoditi. 33Glasom gromovnim sebe navješæuje, stiže s gnjevom da zgromi opaèinu.

« Prev Job 36 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |