« Prev Job 32 Next »

Chapter 32

1 Ona tri èovjeka prestadoše Jobu odgovarati, jer je on sebe smatrao nevinim. 2Nato se rasrdi Elihu, sin Barakeelov, iz Buza, od plemena Ramova: planu gnjevom na Joba zato što je sebe držao pravednim pred Bogom; 3a planu gnjevom i na tri njegova prijatelja jer nisu više našli ništa što bi odgovorili te su tako Boga osudili. 4Dok su oni govorili s Jobom, Elihu je šutio, jer su oni bili stariji od njega. 5Ali kad vidje da ona tri èovjeka nisu više imala odgovora u ustima, planu od srdžbe. 6I progovorivši, Elihu, sin Barakeelov, iz Buza, reèe: "Po godinama svojim još mlad sam ja, a u duboku vi ste ušli starost; bojažljivo se zato ja ustezah znanje svoje pokazati pred vama. 7Mišljah u sebi: 'Govorit æe starost, mnoge godine pokazat æe mudrost.' 8Uistinu, dah neki u ljudima, duh Svesilnog mudrim èini èovjeka. 9Dob poodmakla ne daje mudrosti a niti starost pravednosti uèi. 10Zato vas molim, poslušajte mene da vam i ja znanje svoje izložim. 11S pažnjom sam vaše besjede pratio i razloge sam vaše saslušao dok ste tražili što æete kazati. 12Na vama moja sva bijaše pažnja, al' ne bi nikog da Joba pobije ni da mu od vas tko rijeè opovrgne. 13Nemojte reæi: 'Na mudrost smo naišli! Bog æe ga pobit jer èovjek ne može.' 14Nije meni on besjedu upravio: odvratit mu neæu vašim rijeèima. 15Poraženi, otpovrgnut ne mogu, rijeèi zapeše u grlu njihovu. 16Èekao sam! Al', gle, oni ne zbore. Umukoše, ni rijeè više da kažu! 17Na meni je da progovorim sada, znanje æu svoje i ja izložiti. 18Rijeèi mnoge u meni naviru dok iznutra moj duh mene nagoni. 19Gle, nutrina mi je k'o mošt zatvoren, k'o nova æe se raspuæi mješina. 20Da mi odlane, govorit æu stoga, otvorit æu usne i odvratit' vama. 21Nijednoj strani priklonit se neæu niti laskat ja namjeravam kome. 22Laskati ja ne umijem nikako, jer smjesta bi me Tvorac moj smaknuo.

« Prev Job 32 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |