« Prev Jeremiah 28 Next »

Chapter 28

1 Iste godine, u poèetku kraljevanja Sidkije, kralja judejskoga, èetvrte godine, petog mjeseca, Hananija, sin Azurov, prorok rodom iz Gibeona, reèe mi u Domu Jahvinu pred svim sveæenicima i svim narodom: 2"Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: 'Skršit æu jaram kralja babilonskoga. 3Do dvije godine vratit æu na ovo mjesto sve posuðe Doma Jahvina koje je Nabukodonozor, kralj babilonski, odavde uzeo i odnio u Babilon. 4A tako i Jekoniju, sina Jojakimova, kralja judejskoga, i sve izgnanike judejske, koji dospješe u Babilon, takoðer æu vratiti na ovo mjesto - rijeè je Jahvina - jer æu skršiti jaram kralja babilonskoga.'" 5Tada prorok Jeremija odgovori proroku Hananiji pred sveæenicima i pred svim narodom koji bijahu u Domu Jahvinu. 6Reèe prorok Jeremija: "Amen! Uèinio Jahve tako! Ispunio Jahve rijeèi koje si prorokovao i vratio ovamo sve posuðe iz Doma Jahvina i sve izgnanike iz Babilona. 7Ali èujder i ovu rijeè koju æu kazati na tvoje uši i na uši svega naroda. 8Proroci koji su bili prije mene i tebe, odiskona prorokovahu mnogim moænim zemljama i velikim kraljevstvima rat, glad, kugu. 9Ali o proroku koji prorièe mir možeš istom kad se ispuni njegova proroèka rijeè znati da ga je zaista Jahve poslao." 10Tada prorok Hananija skide jaram s vrata proroka Jeremije i skrši ga. 11I reèe Hananija pred svim narodom: "Ovako govori Jahve: 'Evo, ovako æu - za dvije godine - skršiti jaram Nabukodonozora, kralja babilonskoga, s vrata svih naroda!'" Tada prorok Jeremija ode svojim putem. 12A kad prorok Hananija skrši jaram s vrata proroka Jeremije, doðe rijeè Jahvina Jeremiji: 13"Idi i ovako reci Hananiji: 'Ovako govori Jahve: Ti si skršio drveni jaram, ali æu ja mjesto njega naèiniti željezni.' 14Jer ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: 'Željezni æu jaram staviti oko vrata svih ovih naroda da ih podvrgnem Nabukodonozoru, kralju babilonskom, i služit æe mu, jer ja sam njemu podložio èak i poljsku zvjerad!'" 15I prorok Jeremija reèe proroku Hananiji: "Èuj me dobro, Hananija! Tebe nije poslao Jahve, a ti si u narodu pobudio varave nade. 16Zato ovako govori Jahve: 'Gle, brišem te s lica zemlje! Umrijet æeš još ove godine, jer si propovijedao pobunu protiv Jahve!'" 17I umrije prorok Hananija te godine u sedmom mjesecu.

« Prev Jeremiah 28 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |