« Prev Judith 3 Next »

Chapter 3

1 Poslaše mu zbog toga glasnike s miroljubivim prijedlozima i poruèiše: 2"Evo, mi podanici velikoga kralja Nabukodonozora padamo nièice preda te: uèini s nama što ti se prohtije. 3Evo ti naših kuæa, našega kraja, žitnih polja, stada, stoke: svi torovi naših šatora ovise samo o jednom tvome migu; služi se svime kako ti se ushtije i kako ti se svidi. 4Evo, i naši su gradovi sa svojim stanovnicima robovi tvoji, samo doði i uèini s njima što je dobro u oèima tvojim." 5Ljudi doðoše do Holoferna i saopæiše mu te poruke. 6On siðe s vojskom prema obali, postavi upravitelje po utvrðenim gradovima te iz tih gradova unovaèi posebno izabrane ljude kao pomoænu vojnicu. 7Graðani i sav okoliš doèekaše ga s vijencima, plesovima i bubnjevima. 8Poruši on sve njihove uzvišice, sravni sa zemljom svete gajeve njihove: bilo mu je najvelikodušnije dopušteno da razruši sva domaæa božanstva kako bi svi narodi èastili samo Nabukodonozora i svi ga jezici i plemena zazivali kao Boga. 9Stiže tako nasuprot Ezdrelonu u blizini Dotaina, a to je suèelice velikoj judejskoj ravni. Utabori se izmeðu Gebe i Skitopolisa i tu se zadrža cio mjesec dana da sakupi opskrbu za svoju vojsku.

« Prev Judith 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |