« Prev James 5 Next »

Chapter 5

1 De sada, bogataši, proplaèite i zakukajte zbog nevolja koje æe vas zadesiti! 2Bogatstvo vam istrunu, haljine vaše postadoše hrana moljcima, 3zlato vam i srebro zarða i rða æe njihova biti svjedoèanstvo protiv vas te æe kao vatra izjesti tijela vaša! Zgrnuste blago u posljednje dane! 4Evo: plaæa kosaca vaših njiva - koju im uskratiste - vièe i vapaji žetelaca dopriješe do ušiju Gospoda nad Vojskama. 5Raskošno ste na zemlji i razvratno živjeli, utoviste srca svoja za dan klanja! 6Osudiste i ubiste pravednika: on vam se ne suprotstavlja! 7Strpite se dakle, braæo, do Dolaska Gospodnjega! Evo: ratar išèekuje dragocjeni urod zemlje, strpljiv je s njime dok ne dobije kišu ranu i kasnu. 8Strpite se i vi, oèvrsnite srca jer se Dolazak Gospodnji približio! 9Ne tužite se jedni na druge da ne budete osuðeni! Evo: sudac stoji pred vratima! 10Za uzor strpljivosti i podnošenja zala uzmite, braæo, proroke koji su govorili u ime Gospodnje. 11Eto: blaženima nazivamo one koji ustrajaše. Za postojanost Jobovu èuste i nakanu Gospodnju vidjeste jer milostiv je Gospodin i milosrdan! 12Prije svega, braæo moja, ne zaklinjite se ni nebom ni zemljom, ni ikojom drugom zakletvom. Vaše "da" neka bude "da", i "ne" - "ne", da ne padnete pod sud. 13Pati li tko meðu vama? Neka moli! Je li tko radostan? Neka pjeva hvalospjeve! 14Boluje li tko meðu vama? Neka dozove starješine Crkve! Oni neka mole nad njim mažuæi ga uljem u ime Gospodnje 15pa æe molitva vjere spasiti nemoænika; Gospodin æe ga podiæi, i ako je sagriješio, oprostit æe mu se. 16Ispovijedajte dakle jedni drugima grijehe i molite jedni za druge da ozdravite! Mnogo može žarka molitva pravednikova. 17Ilija bijaše èovjek baš kao i mi; usrdno se pomoli da ne bude kiše i kiše nije bilo na zemlji tri godine i šest mjeseci. 18Zatim se ponovno pomoli te nebo dade kišu i zemlja iznese urod svoj. 19Braæo moja, odluta li tko od vas od istine pa ga tkogod vrati, 20znajte: tko vrati grešnika s lutalaèkog puta njegova, spasit æe dušu njegovu od smrti i pokriti mnoštvo grijeha.

« Prev James 5 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |