« Prev Isaiah 1 Next »

Chapter 1

1 Viðenje Izaije, sina Amosova, koje je imao o Judeji i Jeruzalemu u dane Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije, kraljeva judejskih. 2Èujte, nebesa, poslušaj, zemljo, jer Jahve govori: "Sinove sam ti odgojio, podigao, al' se oni od mene odvrgoše. 3Vo poznaje svog vlasnika, a magarac jasle gospodareve - Izrael ne poznaje, narod moj ne razumije." 4Jao, grešna li naroda, puka u zlu ogrezla, roda zlikovaèkog, pokvarenih sinova! Jahvu ostaviše, prezreše Sveca Izraelova, njemu su okrenuli leða. 5TÓa gdje da vas još udarim, odmetnici tvrdokorni? Sva je glava bolna, srce iznemoglo; 6od pete do glave nidje zdrava mjesta, veæ ozljede, modrice, otvorene rane, ni oèišæene, ni povijene, ni uljem ublažene. 7Zemlja vam opustje, gradove oganj popali, njive vam na oèi haraju tuðinci - pustoš k'o kad propade Sodoma. 8Kæi sionska ostade kao koliba u vinogradu, kao pojata u polju krastavaca, kao grad opsjednut. 9Da nam Jahve nad Vojskama ne ostavi Ostatak, bili bismo k'o Sodoma, Gomori slièni. 10Èujte rijeè Jahvinu, glavari sodomski, poslušaj zakon Boga našega, narode gomorski! 11"Što æe mi mnoštvo žrtava vaših?" - govori Jahve. - "Sit sam ovnujskih paljenica i pretiline gojne teladi. I krv mi se ogadi bikova, janjaca i jaradi. 12Kad mi lice vidjet' dolazite, tko od vas ište da gazite mojim predvorjima? 13Prestanite mi nositi ništavne prinose, kad mi omrznu. Mlaðaka, subote i sazive - ne podnosim zborovanja i opaèine. 14Mlaðake i svetkovine vaše iz sve duše mrzim - teški su mi, podnijet' ih ne mogu! 15Kad na molitvu ruke širite, je od vas oèi odvraæam. Molitve samo množite, ja vas ne slušam. Ruke su vam u krvi ogrezle, 16operite se, oèistite. Uklonite mi s oèiju djela opaka, prestanite zlo èiniti! 17Uèite se dobrim djelima: pravdi težite, ugnjetenom pritecite u pomoæ, siroti pomozite do pravde, za udovu se zauzmite." 18"Hajde, dakle, da se pravdamo," govori Jahve. "Budu l' vam grijesi kao grimiz, pobijeljet æe poput snijega; kao purpur budu li crveni, postat æe kao vuna. 19Htjednete l' me poslušati, uživat æete plodove zemaljske. 20U buntovništvu ako ustrajete, proždrijet æe vas maè." Tako usta Jahvina govorahu. 21Kako li posta bludnicom tvrða vjerna? Bješe puna praviènosti, pravda u njoj stolovala, a sad - ubojice. 22Srebro ti se u trosku obratilo, vino ti se razvodnjelo. 23Knezovi se tvoji odmetnuli, s tatima se pobratili. Svi za mitom hlepe, za darovima lete. Siroti pravdu uskraæuju, udovièka parnica ne stiže k njima. 24Stog ovako govori Jahve, Gospod nad Vojskama, Junak Izraelov: "Ah, kad se iskalim na protivnicima i osvetim dušmanima! 25Kada na te ruku pružim, da lužinom tvoju trosku oèistim, da iz tebe uklonim olovo! 26Da ti opet postavim suce kao negda, savjetnike kao u poèetku, pa da te zovu Gradom pravednim, Tvrðom vjernosti." 27Sud pravedni otkupit æe Sion, a pravda obraæenike njegove. 28Otpadnici i grešnici skršit æe se zajedno, a oni što Jahvu napuštaju poginut æe. 29Da, stidjet æete se zbog hrastova što ih sad obožavate i crvenjet æete zbog gajeva u kojima sad uživate. 30Jer, bit æete poput hrasta osušena lišæa i poput gaja u kojem vode nema. 31Junak æe biti kuèina, a iskra djelo njegovo, zajedno æe izgorjeti, a nikoga da ugasi.

« Prev Isaiah 1 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |