« Prev Hosea 5 Next »

Chapter 5

1 Poslušajte ovo, sveæenici, pazi, dome Izraelov, dome kraljev, de posluhni, jer vaš je sud! Vi ste bili zamka u Mispi i mreža napeta na Taboru. 2Jamu su duboko iskopali prestupnici, ali æu ih sve kazniti. 3Poznajem ja Efrajima, Izrael mi nije sakriven: da, Efrajime, bludu si se odao, okaljao si se, Izraele. 4Ne daju im djela njihova da se Bogu svome vrate, jer je duh bluda meðu njima; oni Jahve ne poznaju. 5Ponos Izraelov svjedoèi protiv njega; svojom krivnjom posrnu Efrajim, posrnut æe i Juda s njim. 6Iæi æe s ovcama i govedima Jahvu tražiti ali ga naæi neæe - povukao se od njih! 7Jahvu su iznevjerili: rodili su kopilad; vjetar æe žarki proždrijeti polja njihova. 8Zasvirajte u rog u Gibeji, u trublju u Rami, uzbunite Bet Aven: za petama su ti, Benjamine! 9Opustošit æe Efrajima u dan kazne: meðu plemenima Izraelovim objavljujem ono što je sasvim pouzdano. 10Knezovi judejski postadoše poput onih što razmièu meðe; na njih æu k'o vodu gnjev svoj izliti. 11Efrajim je tlaèitelj, on pravdu gazi jer mu se svidjelo iæi za ništavilom. 12A ja æu biti poput moljca Efrajimu, kao gnjilež kuæi Judinoj. 13Tad je Efrajim svoju bolest vidio, a Juda ranu svoju; i poðe Efrajim u Asiriju, obrati se Juda velikome kralju; al' on vas neæe iscijeliti niti vam ranu vašu zalijeèiti. 14Jer k'o lav æu biti Efrajimu, kao laviæ domu Judinu; ja, ja æu razderati i otiæi, odnijet æu i nitko neæe spasiti. 15Poæi æu, vratit æu se na svoje mjesto, dok krivnju ne priznaju i lice moje ne potraže; kad u nevolji budu, iskat æe me.

« Prev Hosea 5 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |