« Prev Hebrews 8 Next »

Chapter 8

1 A glavno u ovom izlaganju jest: takva imamo Velikog sveæenika koji sjede zdesna prijestolja Velièanstva na nebesima 2kao bogoslužnik Svetinje i Šatora istinskoga što ga podiže Gospodin, a ne èovjek. 3Doista, svaki se veliki sveæenik postavlja da prinosi darove i žrtve. Odatle je potrebno da i on ima što bi prinio. 4Svakako, da je na zemlji, ne bi bio sveæenik jer postoje oni koji po Zakonu prinose darove. 5Oni služe slici i sjeni onoga nebeskoga, kako je upuæen Mojsije kad se spremao praviti šator: Pazi, veli doista, naèini sve po praliku koji ti je pokazan na brdu. 6Ovako mu pak dopalo uzvišenije bogosluženje koliko je Posrednik boljega Saveza, koji je uzakonjen na boljim obeæanjima. 7Da je, zbilja, onaj prvi bio besprijekoran, ne bi se drugome tražilo mjesto. 8Doista, kudeæi ih veli: Evo dolaze dani - govori Gospodin - kad æu s domom Izraelovim i s domom Judinim dovršiti novi Savez. 9Ne Savez kakav uèinih s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske jer oni ne ustrajaše u mom Savezu pa i ja zanemarih njih - govori Gospodin. 10Nego, ovo je Savez kojim æu se svezati s domom Izraelovim nakon ovih dana - govori Gospodin: Zakone æu svoje staviti u dušu njihovu i upisati ih u njihova srca. I bit æu Bog njihov, a oni narod moj. 11I neæe više nitko uèiti sugraðanina i nitko brata svoga govoreæi: "Spoznaj Gospodina", ta svi æe me poznavati, malo i veliko, 12jer æu se smilovati bezakonjima njihovim i grijeha se njihovih neæu više spominjati. 13Kad veli novi, ostari onaj prvi. Što pak stÓari i dotrajava, blizu je nestanku.

« Prev Hebrews 8 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |