« Prev Hebrews 7 Next »

Chapter 7

1 Doista, taj Melkisedek, kralj šalemski, sveæenik Boga Svevišnjega što je izašao u susret Abrahamu koji se vraæao s poraza kraljeva i blagoslovio ga, 2i komu Abraham odijeli desetinu od svega; on koji u prijevodu znaèi najprije "kralj pravednosti", a zatim i kralj šalemski, to jest "kralj mira"; 3on, bez oca, bez majke, bez rodoslovlja; on, kojemu dani nemaju poèetka ni život kraja - slièan Sinu Božjemu, ostaje sveæenik zasvagda. 4Pa promotrite koliki li je taj komu Abraham, rodozaèetnik, dade desetinu od najboljega. 5Istina, i oni sinovi Levijevi, koji primaju sveæeništvo imaju zakonsku zapovijed da ubiru desetinu od naroda, to jest od svoje braæe premda su i ona izašla iz boka Abrahamova. 6Ali on, koji nije iz njihova rodoslovlja, ubra desetinu od Abrahama i blagoslovi njega, nosioca obeæanja! 7A posve je neprijeporno: veæi blagoslivlja manjega. 8K tome, ovdje desetinu primaju smrtni ljudi, a ondje onaj, za kojega se svjedoèi da živi. 9I u Abrahamu se, tako reæi, ubire desetina i od Levija koji inaèe desetinu prima 10jer još bijaše u boku oèevu kad mu u susret iziðe Melkisedek. 11Da se dakle savršenstvo postiglo po levitskom sveæeništvu - jer na temelju njega narod je dobio Zakon - koja bi onda bila potreba da se po redu Melkisedekovu postavi drugi sveæenik i da se ne imenuje po redu Aronovu? 12Doista kad se mijenja sveæeništvo, nužno se mijenja i Zakon. 13Jer onaj o kojemu se to veli pripadao je drugom plemenu, od kojega se nitko nije posvetio žrtveniku. 14Poznato je da je Gospodin naš potekao od Jude, plemena za koje Mojsije ništa ne reèe s obzirom na sveæenike. 15To je još oèitije ako se drugi sveæenik postavlja po sliènosti s Melkisedekom: 16postao je sveæenikom ne po Zakonu tjelesne uredbe, nego snagom neuništiva života. 17Ta svjedoèi se: Zauvijek ti si sveæenik po redu Melkisedekovu. 18Dokida se dakle prijašnja uredba zbog njezine nemoæi i beskorisnosti - 19jer Zakon nije ništa priveo k savršenstvu - a uvodi se bolja nada, po kojoj se približujemo Bogu. 20I to se nije zbilo bez zakletve. Jer oni su bez zakletve postali sveæenicima, 21a on sa zakletvom Onoga koji mu reèe: Zakleo se Gospodin i neæe se pokajati: "Zauvijek ti si sveæenik". 22Utoliko je Isus i postao jamac boljega Saveza. 23K tomu, mnogo je bilo sveæenika jer ih je smrt prijeèila trajno ostati. 24A on, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno sveæeništvo. 25Zato i može do kraja spasavati one koji po njemu pristupaju k Bogu - uvijek živ da se za njih zauzima. 26Takav nam Veliki sveæenik i bijaše potreban - svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika i uzvišeniji od nebesa - 27koji ne treba da kao oni veliki sveæenici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on uèini jednom prinijevši samoga sebe. 28Zakon doista postavi za velike sveæenike ljude podložne slabosti, a rijeè zakletve - nakon Zakona - Sina zauvijek usavršena. ÷ISUSA

« Prev Hebrews 7 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |