« Prev Galatians 4 Next »

Chapter 4

1 Hoæu reæi: sve dok je baštinik maloljetan, ništa se ne razlikuje od roba premda je gospodar svega: 2pod skrbnicima je i upraviteljima sve do dana koji je odredio otac. 3Tako i mi: dok bijasmo maloljetni, robovasmo poèelima svijeta. 4A kada doðe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bi roðen, Zakonu podložan 5da podložnike Zakona otkupi te primimo posinstvo. 6A buduæi da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša Duha Sina svoga koji klièe: "Abba! Oèe!" 7Tako više nisi rob nego sin; ako pak sin, onda i baštinik po Bogu. 8Onda dok još niste poznavali Boga, služili ste bogovima koji po naravi to nisu. 9Ali sada kad ste spoznali Boga - zapravo, kad je Bog spoznao vas - kako se sad opet vraæate k nemoænim i bijednim poèelima i opet im, ponovno, hoæete robovati? 10Dane pomno opslužujete, i mjesece, i vremena, i godine! 11Sve se bojim za vas! Da se možda nisam uzalud trudio oko vas! 12Postanite, braæo, molim vas, kao ja jer i ja postadoh kao vi. Nièim me niste povrijedili. 13Znate: prvi sam vam put za bolesti navješæivao evanðelje. 14Svoju kušnju, moje tijelo, niste ni prezreli ni odbacili, nego ste me primili kao anðela Božjega, kao Krista Isusa. 15Gdje je sada ono vaše blaženstvo? Svjedoèim vam doista: kad bi bilo moguæe, oèi biste svoje bili iskopali i dali mi ih. 16Tako? Postadoh li vam neprijateljem propovijedajuæi vam istinu? 17Oni revnuju za vas, ne èasno, nego - odvojiti vas hoæe da onda vi za njih revnujete. 18Dobro je da se za vas revnuje u dobru uvijek, a ne samo kad sam nazoèan kod vas, 19djeèice moja, koju ponovno u trudovima raðam dok se Krist ne oblikuje u vama. 20Htio bih sada biti kod vas, pa i jezik promijeniti, jer ne znam što bih s vama. 21Recite mi vi, koji želite biti pod Zakonom, zar ne èujete Zakona? 22Ta pisano je da je Abraham imao dva sina, jednoga od ropkinje i jednoga od slobodne. 23Ali onaj od ropkinje roðen je po tijelu, a onaj od slobodne snagom obeæanja. 24To je slika. Doista, te žene dva su Saveza: jedan s brda Sinaja, koji raða za ropstvo - to je Hagara. 25Jer Hagara znaèi brdo Sinaj u Arabiji i odgovara sadašnjem Jeruzalemu jer robuje zajedno sa svojom djecom. 26Onaj pak Jeruzalem gore slobodan je; on je majka naša. 27Pisano je doista: Klièi, nerotkinjo, koja ne raðaš, podvikuj od radosti, ti što ne znaš za trudove! Jer osamljena više djece ima negoli udana. 28Vi ste, braæo, kao Izak, djeca obeæanja. 29I kao što je onda onaj po tijelu roðeni progonio onoga po duhu roðenoga, tako je i sada. 30Nego, što veli Pismo? Otjeraj sluškinju i sina njezina jer sin sluškinje ne smije biti baštinik sa sinom slobodne. 31Zato, braæo, nismo djeca ropkinje nego slobodne.

« Prev Galatians 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |