« Prev Galatians 5 Next »

Chapter 5

1 Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva! 2Evo ja, Pavao, velim vam: ako se obrežete, Krist vam ništa neæe koristiti. 3I ponovno jamèim svakom èovjeku koji se obreže: dužan je opsluživati sav Zakon. 4Prekinuli ste s Kristom vi koji se u Zakonu mislite opravdati; iz milosti ste ispali. 5Jer mi po Duhu iz vjere oèekujemo pravednost, nadu svoju. 6Uistinu, u Kristu Isusu ništa ne vrijedi ni obrezanje ni neobrezanje, nego - vjera ljubavlju djelotvorna. 7Dobro ste trèali; tko li vas je samo sprijeèio da se više ne pokoravate istini? 8Ta pobuda nije od Onoga koji vas zove! 9Malo kvasca cijelo tijesto ukvasa. 10Ja se uzdam u vas u Gospodinu: vi neæete drukèije misliti. A tko vas zbunjuje, snosit æe osudu, tko god bio. 11A ja, braæo, ako sveudilj propovijedam obrezanje, zašto me sveudilj progone? Onda je obeskrijepljena sablazan križa! 12Uškopili se oni koji vas podbunjuju! 13Doista vi ste, braæo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego - ljubavlju služite jedni drugima. 14Ta sav je Zakon ispunjen u jednoj jedinoj rijeèi, u ovoj: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga! 15Ako li pak jedni druge grizete i gloðete, pazite da jedni druge ne proždrete. 16Hoæu reæi: po Duhu živite pa neæete ugaðati požudi tijela! 17Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne èinite što hoæete. 18Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom. 19A oèita su djela tijela. To su: bludnost, neèistoæa, razvratnost, 20idolopoklonstvo, vraèanje, neprijateljstva, svaða, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, stranèarenja, 21zavisti, pijanèevanja, pijanke i tome slièno. Unaprijed vam kažem, kao što vam veæ rekoh: koji takvo što èine, kraljevstva Božjega neæe baštiniti. 22Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, 23blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona. 24Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama. 25Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo! 26Ne hlepimo za taštom slavom! Ne izazivajmo jedni druge, ne zaviðajmo jedni drugima!

« Prev Galatians 5 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |