« Prev Ezekiel 39 Next »

Chapter 39

1 Sine èovjeèji, prorokuj protiv Goga i reci: 'Ovako govori Jahve Gospod: Evo me na te, Gože, veliki kneže Mešeka i Tubala! 2Namamit æu te i povesti, podiæi te s krajnjega sjevera i dovesti na gore Izraelove. 3Izbit æu ti luk iz lijeve ruke i prosuti strijele iz tvoje desnice. 4Na gorama æeš Izraelovim pasti, ti i sve tvoje èete i narodi koji budu s tobom: pticama grabljivicama, svemu krilatom, i zvijerima dadoh te za hranu. 5Na otvorenom æeš polju pasti, jer ja tako rekoh - rijeè je Jahve Gospoda. 6Poslat æu oganj na Magog i na sve koji spokojno žive na otocima - i znat æe da sam ja Jahve. 7A svoje sveto ime objavit æu posred naroda svoga izraelskoga i neæu dati da se više oskvrnjuje moje sveto ime! I znat æe svi narodi da sam ja, Jahve, Svetac Izraelov. 8Evo dolazi i biva - rijeè je Jahve Gospoda! To je dan o kojem sam govorio! 9Iziæi æe stanovnici izraelskih gradova, naložiti vatru i spaliti oružje, štitove, štitiæe, lukove i strelice, koplja i sulice - ložit æe njima vatru sedam godina. 10Neæe nositi drva iz polja ni sjeæi u šumama, nego æe vatru oružjem ložiti. I oplijenit æe one koji su njih plijenili, opljaèkati one koji su njih pljaèkali - rijeè je Jahve Gospoda. 11U onaj æu dan dati Gogu za grob glasovito mjesto u Izraelu: dolinu Abarim, istoèno od Mora, koja zatvara put prolaznicima; ondje æe pokopati Goga i sve njegovo mnoštvo. I dolina æe se prozvati Hamon-Gog. 12I ukopavat æe ih dom Izraelov, sedam mjeseci, da oèisti svu zemlju; 13pokapat æe ih sav narod zemlje. I bit æe im slavan dan u koji se proslavim, rijeè je Jahve Gospoda. 14Izabrat æe ljude da neprestano prolaze zemljom pa da s prolaznicima pokapaju one koji preostaše po zemlji, da je tako oèiste. 15I kad koji, prolazeæi zemljom, vidi ljudske kosti, podignut æe kraj njih nadgrobnik dok ih grobari ne ukopaju u dolini Hamon-Gog. 16Hamona je ime i gradu. I tako æe oèistiti zemlju. 17Sine èovjeèji, ovako govori Jahve Gospod: Reci pticama, svemu krilatom i svemu zvijerju: skupite se i doðite! Saberite se odasvud na žrtvu moju koju koljem za vas, na veliku gozbu po izraelskim gorama, da se najedete mesa i napijete krvi. 18Najedite se mesa od junaka i napijte se krvi zemaljskih knezova, ovnova, janjaca, jaraca, junaca, ugojene stoke bašanske! 19Najedite se do sita pretiline i napijte se krvi mojih klanica koje sam vam naklao. 20Nasitite se za mojim stolom konja i konjanika, junaka i ratnika!' - rijeè je Jahve Gospoda. 21'Tako æu se proslaviti meðu narodima, i svi æe narodi vidjeti sud koji æu izvršiti i ruku što æu je na njih podiæi. 22Znat æe dom Izraelov da sam ja, Jahve, Bog njihov - od toga dana zauvijek. 23I znat æe narodi da dom Izraelov bijaše odveden u ropstvo zbog svojih nedjela: iznevjerio mi se, pa sakrih lice svoje od njih i predadoh ih njihovim neprijateljima u ruke da od maèa poginu. 24Postupih s njima po neèistoæi njihovoj i nedjelima te sakrih lice svoje od njih.' 25Stoga ovako govori Jahve Gospod: 'Sad æu vratiti roblje Jakovljevo i pomilovati sav dom Izraelov - ljubomoran na ime svoje sveto, 26oprostit æu im svu sramotu i nevjeru kojom mi se iznevjeriše dok još spokojno življahu u zemlji i nikoga ne bijaše da ih straši. 27A kad ih dovedem iz naroda i skupim iz zemalja dušmanskih i na njima, naoèigled mnogih naroda, svetost svoju pokažem, 28znat æe da sam ja Jahve, Bog njihov, koji ih u izgnanstvo meðu narode odvedoh i koji ih opet skupljam u njihovu zemlju, ne ostavivši ondje nijednoga od njih. 29I nikada više neæu kriti lica od njih, jer æu duh svoj izliti na dom Izraelov' - rijeè je Jahve Gospoda."

« Prev Ezekiel 39 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |