« Prev Exodus 40 Next »

Chapter 40

1 Reèe Jahve Mojsiju: 2"Na prvi dan prvoga mjeseca podigni Prebivalište, Šator sastanka. 3Ondje postavi Kovèeg svjedoèanstva, onda Kovèeg zakloni zavjesom. 4Potom unesi stol i što na nj spada poredaj; unesi i svijeænjak i svijeæe mu pripremi. 5A zlatni žrtvenik za kaðenje postavi pred Kovèeg svjedoèanstva. Onda objesi zastor nad ulazom u Prebivalište. 6Stavi žrtvenik za žrtve paljenice pred ulaz Prebivališta, Šatora sastanka. 7Izmeðu Šatora sastanka i žrtvenika smjesti umivaonik i u nj nalij vode. 8Naokolo napravi dvorište i objesi zastor nad dvorišnim ulazom. 9Zatim uzmi ulja za pomazanje pa pomaži Prebivalište i sve što je u njemu; posveti ga i sav njegov pribor, pa æe svetim postati. 10Pomaži potom žrtvenik za žrtve paljenice i sav njegov pribor; posveti žrtvenik i presvetim æe žrtvenik postati. 11Pomaži umivaonik s njegovim stalkom: posveti ga! 12Dovedi zatim Arona i njegove sinove na ulaz Šatora sastanka pa ih operi vodom. 13Stavi onda na Arona posveæenu odjeæu; pomaži ga i posveti da mi služi kao sveæenik. 14Dovedi i njegove sinove, na njih stavi košulje 15i pomaži ih, kako si pomazao i njihova oca, da mi služe kao sveæenici. Njihovo pomazanje neka ih uvede u vjeèno sveæenstvo u sve njihove naraštaje." 16Tako Mojsije uèini. Kako mu je Jahve naredio, sve je tako i uèinio. 17Prvoga dana prvoga mjeseca druge godine Prebivalište bi podignuto. 18Ovako Mojsije namjesti Prebivalište: razmjesti njegova podnožja, onda uspravi njegove trenice, zatim postavi prijeènice i podiže stupove. 19Zatim raspne Šator nad Prebivalište, a povrh njega stavi pokrov Šatora, kako je Jahve Mojsiju naredio. 20Uze onda Svjedoèanstvo i stavi ga u Kovèeg; na Kovèeg postavi motke; onda stavi Pomirilište ozgo na Kovèeg. 21Potom unese Kovèeg u Prebivalište; objesi zavjesu za zaklon. Tako zastre Kovèeg svjedoèanstva, kako je Jahve i naredio Mojsiju. 22Zatim postavi stol u Šator sastanka, Prebivalištu sa sjeverne strane, ali izvan zavjese. 23Po njemu poreda kruhove pred Jahvom, kako je Jahve naredio Mojsiju. 24Onda smjesti svijeænjak u Šator sastanka naprama stolu, na južnoj strani Prebivališta. 25I postavi svjetiljke pred Jahvom, kako je Jahve naredio Mojsiju. 26Zlatni žrtvenik smjesti u Šator sastanka, pred zavjesu. 27Na njemu zapali miomirisnog tamjana, kako je Jahve naredio Mojsiju. 28Poslije toga stavi zavjesu na ulaz u Prebivalište. 29Kod ulaza u Prebivalište, u Šator sastanka, postavi žrtvenik za žrtve paljenice. Na njemu prinese žrtvu paljenicu i žrtvu od žita, kako je Jahve naredio Mojsiju. 30Izmeðu Šatora sastanka i žrtvenika smjesti umivaonik pa u nj ulije vode za pranje. 31Iz njega su Mojsije, Aron i njegovi sinovi prali svoje ruke i svoje noge. 32A prali su se kad su ulazili u Šator sastanka i kad su pristupali k žrtveniku, kako je Jahve naredio Mojsiju. 33Napokon Mojsije napravi dvorište oko Prebivališta i žrtvenika i postavi zavjesu na dvorišnim vratima. Tako Mojsije završi taj posao. 34A onda oblak prekri Šator sastanka i slava Jahvina ispuni Prebivalište. 35Mojsije nije mogao uæi u Šator sastanka zbog oblaka koji je na njemu stajao i slave Jahvine koja je ispunjala Prebivalište. 36Sve vrijeme njihova putovanja, kad god bi se oblak digao s Prebivališta, Izraelci bi krenuli; 37ali ako se oblak ne bi digao, ni oni ne bi na put polazili sve do dana dok se ne bi digao. 38Jer sve vrijeme njihova putovanja oblak Jahvin danju stajaše nad Prebivalištem, a noæu bi se u oblaku pojavila vatra vidljiva svemu domu Izraelovu.

« Prev Exodus 40 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |